Det ser ud til at hovedparten af børnehaverne i Syddjurs fortsat synes, at forældre og børn i forening selv skal sørge for dagens madpakke. (Arkivfoto)

Det ser ud til at hovedparten af børnehaverne i Syddjurs fortsat synes, at forældre og børn i forening selv skal sørge for dagens madpakke. (Arkivfoto)

De fleste foretrækker madpakken

Børnehaverne i Syddjurs skal inden 15. januar give kommunen et svar på, om de fra 1. august 2011 vil være med i en daglig frokostordning

Af
Af Lars Norman Thomsen

Før nytårsskiftet havde dagtilbudschef Kenneth Enrico Petersen, Syddjurs Kommune, fået nej fra et par håndfulde børnehaver til at få serveret et dagligt frokostmåltid fra 1. august.

Inden 15. januar skal de øvrige børnehaver svare tilbage til dagtilbudschefen, der har i alt 27 kommunale børnehaver under sit ressort.

Ulyst i Syddjurs

Den forkætrede frokostordning startede med at være obligatorisk, da et flertal i Folketinget første gang lod høre fra sig med superliberalisterne fra Liberal Alliance i spidsen. Protesterne landet over fik folketingsflertallet til at moderere loven, så det nu blev op til børnehaverne selv at beslutte sig for at hoppe med på en kommunal frokostordning eller fortsat bede ungerne om at tage en madpakke med i tasken.

Generelt har børnehaverne i Syddjurs ikke været hooked på en kommunal frokostordning i hverken 2009 og 2010., og derfor kan dagtilbudschefen stå i den situation, at han står med 2,9 mio. kroner i øremærket bloktilskud fra staten, som  Syddjurs har fået til at etablere ordningen.

Kenneth Enrico Petersen havde indstillet til byrådet, at der skulle ydes et årligt tilskud pr. barn på 500 kroner finansieret af bloktilskuds-pengene. Det nikkede byrådet ja til, hvis børnehaverne fandt pengene i eget budget. Når dertil kommer, at forældre kan se frem til at skulle betale yderligere cirka 425 månedlige kroner pr. barn  til den kommunale frokostordning, er det småt med motivationen hos både børnehaver og forældre.

Da Syddjurs fremover skal tilbyde børnehaverne at hoppe med på den kommunale madvogn hvert år, vil dagtilbudschefen foreslå sit udvalg, FI-udvalget, at nogle af af 2,9 mio. kroner bruges til at bringe køkkenerne i børnehaverne i en stand, der gør, at de kan blive godkendt til at fungere som modtagekøkkener, hvis nu børnehaven vælger den kommunale frokostordning ad åre.

Publiceret 06 January 2011 08:14