Debat Syddjurs:

Vindmøller - arrogancen kender ingen grænser

Af Hanne og Henning Sørensen Elholtvej 17, Kærende:

"Mon byrødderne har bare lidt fornemmelse af hvad en kæmpevindmølle er?                                                                                         
Efter at have forsøgt at læse VVM-rapporten (125 sider + 5 bilag på i alt 163 sider ), vil vi lige kommentere lidt på et par punkter.
Først lidt om støj

 • Det er nævnt mange gange i rapporten at: Alle kravene i støjbekendtgørelsen er overholdt.
 • VVM-rapporten indeholder dog flere sider fra Siemens Wind Power A/S, Borupvej 16, 7330 Brande, der er dateret okt. 2010 og beskriver følgende:
  "Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype”
Påvirkning af landskabet
 • Følgende lidt provokerende/arrogante udsagn går igen mange gange i rapporten:
 • Der opleves et rimeligt samspil med det omgivende landskab.
 • Møllerne opleves i en god skalamæssig balance med landskabet.
 • Møllerne fremstår enkelt og harmonisk i landskabet.
 • Landskabet virker robust overfor vindmøllernes store skala.
 • Naboer mod nord og øst vil have et uspoleret udsyn til møllerne, dog med flere hegnsbeplantning som afskærmende elementer.
Hvad er så virkeligheden?
 • Der står mod øst nogle gamle læhegn på 5 – 8 m. højde
 • Mod syd af granskov i meget kuperet terræn.
 • Et stykke mod vest – på den anden side af engene mellem Frederikslund og Vallumsøen - er der blandet gran - og løvskov.
 • Mod nord er der uspoleret udsyn på langs af læhegnene.
Hvad er der så risiko for udsyn til? 
 • Vingefanget der har en diameter  på 101 m pr mølle, beslaglægger et areal på i alt 8008 kvadratmeter – eller det samme som en fodboldbane der overholder internationale mål.
 • 3 vindmøller beslaglægger altså 24024 kvadratmeter = 3 fodboldbaner eller et areal på størrelse med en udstykning på 25 byggegrunde af normal størrelse, der roterer oppe i himmelen.
 • Og det er jo 30 m over terræn det hænger, idet navhøjden  på møllen er  tæt på 80 m.
  Man kan få lidt fornemmelse af højden ved at se på de højspændingsmaster der står lidt øst for mølleplanen.H
 • vis man stabler 5 af disse master oven på hinanden, får man lidt et billede af hvor stort et indgreb det er imod naturen, og de mennesker der boer i området.
Hvad er vi oppe imod?
 • Til sammenligning kan der ikke i Syddjurs kommune gives tilladelse til at opsætte en antennemast på 0,5 x 0,5 x 24 m, til mobiltelefoni og luftbåren internet-forbindelse.
 • Den skæmmer naturen og alle naboer protesterer.
 • Hvad må man så i stedet for?
  Man må erstatte en stor flagstang med en lidt større flagstang, som så er udstyret med de nødvendige antenner. Nyeste eksempel i Syddjurs er ved Realskolen i Ryomgård.
Er der en logisk forklaring på det?
Og ikke mindst.
For få år siden brugte vi 38.000 kr. på at montere glasparti og altan, på kvisten der vender lige mod mølleplanen, der ligger 1 km herfra.
Med venlig hilsen og håbet om en fortsat uspoleret udsigt til naturen, som den ser ud i dag."

Publiceret 05 January 2011 12:01