Bo Skaarup foran de karakteristiske vægdekorationer på Jagtslottet på Kalø, hvor Nationalpark Mols Bjerges sekretariat har til huse.

Bo Skaarup foran de karakteristiske vægdekorationer på Jagtslottet på Kalø, hvor Nationalpark Mols Bjerges sekretariat har til huse.

Fra Fuglsøcentret til Nationalpark Mols Bjerge

Den tidligere leder af Fuglsøcentret Bo Skaarup skal formidle oplevelser i Nationalparken til turister og borgere

Af
Af Martin Schultz

Den tidligere leder af Fuglsøcentret og DGI Karpenhøj, biologen Bo Skaarup, kom ikke til at gå ledig længe. Efter fyringen fra de to DGI-institutioner i september sidste år har den medie- og formidlingsvante Bo Skaarup i foreløbig tre måneder fået nye opgaver som formidlings- og projektkonsulent på Nationalpark Mols Bjerges sekretariat.
Dermed kommer Bo Skaarup under tag hos netop den Erling Post, han selv i foråret 2009 afløste som leder af Fuglsøcentret. Siden blev Erling Post udnævnt til bestyrelsesformand for Nationalpark Mols Bjerge af miljøminister Troels Lund Poulsen, og han opnåede senere på året valg for Venstre til byrådet i Syddjurs Kommune.
Dermed har DGI's trimning af Fuglsøcentret nu kostet to lokale profiler jobbet, men begge er således nu beskæftiget med Nationalpark Mols Bjerge. Sekretariatet ledes af den tidligere planchef i Syddjurs Kommune, Mika Leth Petersen, som tiltrådte stillingen som sekretariatsleder i april 2010.

Brug for en dygtig formidler

Organisationen bag Nationalpark Mols Bjerge har ved at hyre Bo Skaarup til at forestå formidlingsopgaver sikret sig en særdeles kompetent assistance i kommunikationen udadtil.
Sekretariatet har lige siden sin oprettelse på Jagtslottet på Kalø haft rigeligt at se til med først at lave debatoplæg til Nationalparkplanen og siden henover sommeren og frem til september at gennemføre den første offentlighedsfase med kontakt til både borgere, foreninger og organisationer.
Der er blevet afholdt en lang række møder omkring forskellige temaer for at skaffe grundlaget for udarbejdelsen af den Nationalparkplan, som skal sikre udviklingen af Nationalpark Mols Bjerge de næste mange år.

Spændende karriere med fokus på natur

Bo Skaarup er kendt for sine formidlingsevner og har en lang karriere bag sig, som startede med at havbiologen fra København fik ansættelse på Kattegatcentret i Grenaa i 1992 og frem til 2003. Siden har han været avisudgiver og ejendomsmægler i en kort periode inden han vendte tilbage til naturformidlingen på Ferskvandscentret Aqua i Silkeborg.
Herfra kom han i februar 2008 til DGI Karpenhøj som leder og blev siden udnævnt til chef for både DGI Karpenhøj og Fuglsøcentret i foråret 2009.
Han har desuden været foredragsholder og lavet TV for blandt andet DR.
Blandt Bo Skaarups formidlingsopgaver i Nationalpark Mols Bjerge bliver produktion af videoklip til Nationalparkens hjemmeside, udarbejdelse af informationsmateriale til turister, anvendelse af nye formidlingsteknologier, frivillighedsprojekter og pressekontakt.

Publiceret 05 January 2011 11:42