Debat:

Efteruddannelse i stedet for efterløn

Af MF, Uddannelsesordfører Anne-Mette Winther Christiansen (V), Syrenvej 12, Grenaa, valgt i Djurskredsen:

"Vi står virkelig over for nogle markante udfordringer i forhold til dansk økonomi de næste år! Der skal laves reformer, hvis vi skal have ”enderne” til at nå sammen. Derfor ser jeg, at vi blandt andet bliver nødt til at forholde os til efterlønnen og til SU'en.

Hvis vi skal føre en økonomisk politik, som kan styre SU-udgifterne i de kommende år, hvor vi ved, vi kommer til at mangle 15 mia. kr., så er vi nødt til at tænke i reformer. Reformer der virkelig kan sikre dansk økonomi langt ud i fremtiden.

Derfor ønsker vi i Venstre, at vi ændrer på SU'en, sådan at man kan få bonus for at gennemføre studiet hurtigere end normeret tid. Samtidig ønsker vi at fjerne cafépengene, som elever på ungdomsuddannelserne modtager. Dog friholder vi en pulje til de unge, der bor i familier, hvor økonomien i forvejen er meget stram, og hvor de unge selv bidrager til husholdningen.

Yderligere skal vi alle til at tage mere ansvar. Vi skal bidrage til fællesskabet i stedet for at tage fra den fælles pulje. Vi skal blive endnu bedre til at tænke: ” Er det virkelig nødvendigt, at jeg får penge fra staten, eller kan jeg selv klare det?”.

Vi har skabt et velfærdsamfund, hvor vi hjælper dem, der er trængte, og som har behov for hjælp, og det har også været meningen med hele systemet. Dog synes jeg, at flere finder veje til at få del i kagen, selv om de godt kan klare sig selv. Det er der ikke råd til mere.

Efterlønnen tikker ind på bankkontoen, mens modtagerne faktisk går rundt på golfbanen! Hvis der er overskud til medlemskab og lange sunde vandreture på statens regning, så ser jeg hellere, at den energi blev afleveret på jobmarkedet.

Når det er sagt, skal vi have ændret på hele den tankegang, at arbejdsgiverne stopper med at give efteruddannelse til deres medarbejdere, når de runder 55 år, fordi ”de jo allerede er på vej ud af døren”.

Jeg ser gerne, at alle får mulighed for at få vurderet deres arbejdskapacitet, og tilbydes hvad som mangler, for at kunne blive ved på arbejdsmarkedet frem til man er i hvert fald 65 år.
Så det skulle gerne komme til at hedde efteruddannelse i stedet for efterløn.

Hvis vi skal nå hele igennem den økonomiske krise, så er det reformer og ansvarlighed, vi skal lægge for dagen, og det er heldigvis en ansvarlig statsminister, der sidder for bordenden i dag, og han er klar til at lave disse reformer."

Publiceret 01 January 2011 20:12