Budget 2011:

SF vil bevare tandplejen ved de små skoler

Børnebyerne skal have flere funktioner end undervisning og pasning

Af Jytte Dalgaard SF i Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"SF ønsker at bevare tandklinikkerne på Glesborg Skole, Voldby Skole, Mølleskolen og Toubroskolen.
SF kan ikke stå inde for en centralisering af børnetandplejen, som vil indebære at børnene i den østlige og sydlige del af kommunen skal have deres tandpleje på Søndre skole i Grenaa. Derfor har vi stillet ændringsforslag til budgettet.
Vi vil fastholde målet om at Norddjurs Kommune udvikles som en hel og decentralt opbygget kommune med kvalitet i service i hele kommunen. Det er netop tankegangen om at udnytte de lokale fællesskaber, der er afsættet for, at vi har valgt at etablere børnebyer i de mindre bysamfund.
Børnebyerne bliver et aktiv for et sammenhængende kommunalt tilbud for børn fra 0 til 13 år. De bliver basis for et fælles børnesyn, for den pædagogiske linie og for et inkluderende miljø i pasning og undervisning, hvor der er plads til at rumme børns forskellighed – og dermed også for de sårbare børn. Børnebyerne lægger et solidt fundament for, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse og for at flere får et højere uddannelsesniveau senere i deres liv.
Vi skal være ambitiøse med børnebyerne. Børnebyerne skal præstere. Vi ønsker, at børnebyerne ud over at rumme pasning og undervisning også skal være kraftcentre for børns udvikling og trivsel. På den måde kan de forstås som en slags BØRNESUNDHEDSCENTRE, hvor det er naturligt, at sundhedsplejerske og socialrådgiver har åben rådgivning og hvor foreningslivet blomstrer, så der kan gennemføres kulturelle baby-caféer, musikalsk legestue, gruppeforløb for mødregrupper og fædregrupper samt forældrekurser. Børnebyerne skal være steder, hvor det er naturligt at man kommer med sit barn fra det er født.
Så skal vi ikke samtidig indskrænke aktiviteterne i børnebyerne. Derfor er det helt forkert at centralisere børnetandplejen. Der findes velfungerende tandklinikker på skolerne, så de skal fortsat bemandes og børnenes tandsundhed sikres lokalt. Børnetandplejen er desværre et ofte overset aktiv i forhold til at styrke børns sundhed og udvikling.
Som medarbejderne skriver i deres høringssvar til budgetforslaget, så er det lettere at flytte et par medarbejdere end flere hundrede børn!

Publiceret 30 September 2010 08:00