Debat Norddjurs:

Norddjurs er den pæne pige i klassen for praktikpladser

Af Anne-Mette Winther Christiansen medlem af Folketinget (Venstre), valgt i Djurskredsen:

"Den økonomiske krise har gennem de seneste år haft negative konsekvenser for elevernes muligheder for at få praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet. Virksomhedernes usikre situation har betydet, at færre virksomheder har turdet tage elever ind. Men i Norddjurs finder vi et levende bevis på, at udkantsdanmark ikke kun er et begreb, der skal debatteres med ansigtet lagt i en bekymret mine. På Djursland finder vi nemlig en mønsterelev, når det kommer til virksomhedernes lyst til at ansætte lærlinge.
UNI-C Statistik & Analyse har netop offentliggjort den seneste undersøgelse af antallet af praktikpladser. Undersøgelsen viser, at Norddjurs er et af de steder i Jylland med størst fremgang. Man skal altså have den store kikkert frem for at få øje på krisens afgrund i Norddjurs.
Faktisk viser tallene for første halvår af 2010, at Norddjurs klarer sig betydeligt bedre end tilbage i 2007, hvor der endnu var godt gang i de økonomiske hjul. På årsbasis blev der i 2007 blot indgået 146 praktikpladsaftaler, mens der til og med den 31. juli 2010 var indgået hele 405 praktikaftaler.
Det er en katastrofe, hvis lavkonjunkturer betyder, at unge holdes som gidsler fordi de ikke kan få en praktikplads. Derfor har regeringen gjort enormt meget for at motivere virksomheder til at lave flere praktikpladser.
I regeringens plan for at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed fra 2009 afsatte man eksempelvis en mia. kr. ekstra til at skaffe flere praktikpladser. Regeringens målsætning var at skabe 5.000 ekstra praktikpladser allerede i 2010, ud fra den betragtning at ungdomsarbejdsløshed skal forblive et ekko fra fortiden. Derudover besluttede man at give virksomhederne en bonus på 50.000 kr. for hver eneste praktikplads.
Kort sagt kan man sige, at mangel på praktikpladser ikke må forhindre unge i at få en uddannelse. Derfor stopper de ambitiøse målsætninger ikke her, men forsætter med regeringens oplæg til at skaffe yderligere 5.000 ekstra praktikpladser i 2011.
Det er fortsat regeringens førsteprioritet at sikre virksomhedspraktikpladser, og det er derfor dejligt at være vidne til, at ambitiøse politiske målsætninger kombineret med virksomhedernes store praktiske indsats og hårde slid bærer frugt."

Publiceret 30 September 2010 23:49