Foto: Bolius.dk

Foto: Bolius.dk

Debat Syddjurs:

Kommunen siger nej til en solvæg

Af Henning Rolapp Dråby:

"Vi lever i en tid, hvor CO2-udledning, varmebesparelse og energiforbrug er meget oppe i tiden.
Staten laver initiativer og kampagner for at få os til at spare. EU udformer direktiver for at få os til at energirenovere eksisterende bygninger, og som jo præcis er det sted, hvor den allerstørste energibesparelse er at hente.

Desforuden taler vi om klimaforandringer, som i sidste ende truer vores eksistens.
Vi taler om faldende oliemængder i den danske undergrund og en tilsvarende risiko for stadig forøgende energipriser.

Kort sagt vi taler om et samfund, der skal kæmpe meget mere end vi er vant til, hvis vi skal overleve på det niveau, som vi har vænnet os til.

Vi er jo kommet i total konkurrence med den globale verden, der omgiver os.
Den vil også overleve og have del i denne verdens goder.
Og der står aldeles ikke på ryggen af os, at vi absolut er de bedste. Men dette er nok også kun noget nogen mener, når man har en beroligende bajer i hånden og en klaphat på hovedet. Nej konkurrencen bliver hård.

Så jeg vil gerne i gang med at efterisolere og energioptimere vores hus.
Nu kan man jo så minimere sit energiforbrug på 2 måder. Enten ved at spare på energien, så som isolering, vinduer eller bedre energisystemer, - eller ved at hente gratis energi lige ud af verden.
Jeg vil gøre begge dele, og det burde jo være det helt optimale.
Vi vil isolere vores hus og vi vil bygge os en solvæg. Og således også udnytte noget af al den gratisvarme, der rammer vores hus.

Men kommunen siger nej. Og det ganske bestemt.
For alting skal ligne alt det andet her i Dråby, og her er der kun 2 ting der gælder, - cement eller mursten. Så der røg solvæggen og nok også isoleringen.

Kort om en solvæg:
Når sollyset kommer gennem et vindue, så kommer varmen samtidigt ind i huset. Det kender vi alle. Men denne solenergi kan også opfanges fra ydersiden af muren og herfra ledes ind i huset. Dette gør solvæggen, og det er meget store varmemængder, det drejer sig om.
Jeg kan nævne, at man i fyringsperioden fra okt. til marts let kommer op på 50-60 grader, når solen står på. Al den dejlige varme. Men kommunen siger nej, det må man ikke.

Æstetisk kan en sådan solvæg udformes meget neutralt og pænt. Javel, den vil fremtræde anderledes, men ikke som andet end en inspirerende oplevelse. Jeg har ved lidt billedmanipulation iklædt huset den overflade, der skulle bruges. Og det ser rigtigt pænt ud.
Og hvis man derfor alligevel vil lave en ordentlig udvendig isolering af sit hus, så er opbygningen af solvæggen kun en mindre ekstra tilføjelse, - vel nærmest blot som at tænke sig en smule mere om.

Solvægge bruges allerede rundt omkring. Og vil helt givet blive meget mere almindeligt. Ja jeg vil sige: det vil blive meget, meget mere almindeligt. For hvis man lader solvæggen spille sammen med en varmepumpe vil den under alle klimatiske forhold give et stort varmebidrag.
Men sådanne tanker er åbenbart ikke noget, der er kommet til Syddjurs kommune.
Men her stopper toget jo heller ikke så ofte.

Men det er nok alligevel bare et spørgsmål om tid, før det også når ørerne i Syddjurs Tekniske Forvaltning. Men om det kan nå videre end til ørerne, det kan jeg jo ikke garantere.
Men solvægge vil vi se og høre meget mere til. I en masse forskellige udformninger. Vent blot på de stadigt stigende energipriser og et samfund under stadig mere stress.

Jeg ved at kommunen har en planlægningsafdeling. Jeg har selv talt med den. Men gad vide om de overhovedet har en tidshorisont på mere end et par år. Så når kommunen tænker store tanker, så rækker de nok ikke meget længere end til et par budgetperioder - om alt går vel.
Men vi kan forudse at i en lang række sammenhænge er vi nødt til at gøre tingene anderledes og med et længere perspektiv, end vi plejer. Og vel især i en planlægningsafdeling. Her burde der vel være en lille hængemappe med fremtidsvisioner. Eller vel rettere, - med realistiske fremtidsvisioner.

Men sådanne findes nok ikke i Syddjurs Kommune. Allerhøjest nogle der er lavet over en kop formiddagskaffe.

Men jeg tror, at der er eet område, hvor Syddjurs Kommune har en klar strategi. De vil være bagud med alt.
Så det er jo godt, at vi er under administration. Det er da betryggende.

Afslutningsvis vil jeg da gerne også gerne sende en lille tak til Teknisk Forvaltning, da de jo tydeligvis har tænkt helt nye tanker ved afstribningen af vores nye, fine asfaltbelægning gennem byen. En afstribning der på en gang medvirker til at nedsætte hastigheden gennem byen og samtidigt beskytter de svage trafikanter, og alligevel medvirker til at man som bilist bruger hele vejens bredde. Nu må vi så se om det også virker. Men Held og lykke.

Prøv at bruge en sådan fantasi i hele kommunens øvrige forvaltning. Der må da være nogle, der har evnen."

Publiceret 30 September 2010 08:39