Debat:

Frækt tilbud eller håndsrækning til Nordjurs Kommune

Af Jesper Nielsen Formand for Kolindsunds Venner

"Det  var nedslående på det store arrangement på Art House of Djursland  i Enslev her den 14. september at høre Lars Møller, formand for Kultur & udvikling i Norddjurs Kommune, fortælle, at Norddjurs Kommune ser sig ude af stand til at tiltræde den aftale, man havde indgået med Syddjurs Kommune, om at hver kommune skulle bidrage med  150.000 kr i det kommende budgetår til de nødvendige undersøgelser, den fælleskommunale kommission om Kolindsund skulle gennemføre.

At Norddjurs Kommune ikke er istand at finde så lille et beløb, er, når kommunen har erklæret sig rede til at forfølge sagen, er tæt på uacceptabelt.

Undertegnede og Kolindsunds Venner har naturligvis forståelse for den finansielle situation, der har ramt Norddjurs Kommune også selvom,  Syddjurs Kommune til trods for samme strenge situation, har magtet at stå ved aftalen.

Derfor har jeg stilet en email til Borgmester Jan Petersen, hvor jeg tilbyder Norddjurs Kommune en ”fræk aftale” eller en håndsrækning, alt efter, hvordan man ser det.  Aftalen går helt konkret ud på, at undertegnede stiller sig gratis til rådighed for at på en håndfuld formiddage at finde mindst det tredobbelte beløb, altså  450.000 kr i besparelser på driften af kommunens ejendomme mod, at Norddjurs Kommune efterfølgende finder de 150.000 kr på budgettet til Kolindsund-kommissionens videre arbejde.

Og hvordan skulle en simpel halinspektør så kunne det?

Jo, jeg mener, at have noget at ha det i. I Midtdjurshallen, hvor jeg regerer, har jeg fundet  driftsbesparelser på ikke mindre end 132.000 kr årligt i løbet af mit første år som halinspektør. Disse besparelser har jeg opnået ved at investere 18.500 kr i maskineri og lavteknologiske løsninger. Pengene går til dels som besparelse hos Team Ejendomme, der står for afregningen af el, varme og vandforbrug i hallen, dels som opfyldelse af de krævede besparelser i eget driftsbudget og derudover til at få lakeret halgulvet.  Noget, der aldrig tidligere har kunnet lade sig gøre på hallens eget budget.

Godt nok har kommunen sikkert haft en energikonsulent ude og besigtige ejendommene, men erfaringsmæssigt advokerer disse konsulenter de store forkromede løsninger med store investeringer og relativt lange tilbagebetalingstider.

Jeg har løsninger, der har betalt sig selv inden for en måned eller højest fire. Potentialet i besparelserne er meget store. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis jeg kan finde et millionbeløb i driftsbesparelser, vel at mærke uden, at servicen forringes.
Så kom frisk, Norddjurs! – Tilbuddet står ved magt."

Publiceret 30 September 2010 08:15