Debat:

Er dette Miljøteam Djurslands personalepolitik?

Af Steen Møller, Rådhusbakken 27 A - Tirstrup, 8400 Ebeltoft:

"Man skal høre meget før ørerne falder af. Miljøteam Djursland har efter 18 års problemfri ansættelse bortvist skraldemanden i Tirstrup/Balle på grund af en bagatel, som i princippet kunnet have ramt hvem som helst af kollegerne rundt omkring på Djursland.

Ved et tilfælde ser Miljøteam Djursland, at der står to dåseøl i renovationsbilens skab, hvilket ifølge reglerne er bortvisnings-grund. Altså at det kan medføre bortvisning hvis der forefindes øl på vognen, ikke at det skal medføre bortvisning. To dåseøl, som skraldemanden har fået af en taknemlig kunde for at tage en ekstra sæk flere uger forinden, stillet ind i bilens skab og herefter glemt alt om. Bortvisning af en vellidt, loyal, stabil og engageret medarbejder efter 18 års tro tjeneste, fordi en kunde har givet skraldemanden et par dåseøl - som han end ikke har drukket. Mon ikke alle skraldemænd har været i den situation, når de har hjulpet en kunde af med en ekstra sæk. Hvis skraldemanden havde smidt de to dåser op i lasten sammen med skraldet eller kommet dem i sin egen taske, så havde den hellige grav været velforvaret, men det havde han åbenbart ikke lige tænkt over.

Er det virkelig muligt for en arbejdsgiver at gå i så små sko? Ja, åbenbart for Miljøteam Djursland, selv om der end ikke er antydning af problemer med druk blandt medarbejderne og således ikke behov for at statuere et eksempel. I et land som Danmark, som vel næppe kan kaldes for en bananrepublik, gælder som hovedregel i forbindelse med "forbrydelse og straf", at en forseelse skal medføre en passende sanktion - proportionalitetsprincippet - man bruger ikke den store forhammer som svar på en lille forseelse. Mon ikke de fleste - måske lige bortset fra tidligere skraldemand og afholdsmand i Grenaa Henning Sørensen - kan være enige i, at en skriftlig advarsel ville have været en passende sanktion for en sådan førstegangsforseelse i småtingsafdelingen - og sagen dermed ude af verden.

Man må nu håbe, at Fagforeningen 3F er på dupperne og kender sin besøgelsestid, så man i fred og fordragelighed og uden de store armbevægelser får Miljøteam Djursland til at forstå, at sådan behandler man altså ikke en af sine mest trofaste medarbejdere. Hvis dette her var sket i Århus eller København ville det have medført omfattende arbejdsnedlæggelser - både i Brugsen i Tirstrup og i Balle er der underskriftindsamlinger i gang til støtte for deres uheldige skraldemand.
På Miljøteams hjemmeside står der en hel masse fine ord om forholdet til medarbejderne, virksomhedens menneskesyn og selskabets vision, men det er måske bare noget man har trukket i en automat for store ord og fedt flæsk - virkeligheden ser åbenbart helt anderledes ud. Nu må 3F og tillidsmanden på banen og vise deres eksistensberettigelse og hvad de dur til. En fagforening kan ikke stiltiende acceptere en sådan urimelig behandling af et af dens medlemmer."

Publiceret 30 September 2010 11:25