Debat Norddjurs:

Asocial og unødvendig stor skattestigning

Af Hans Husum (V) Gruppeformand - Norddjurs Kommunalbestyrelse

"Kommunalbestyrelsens røde flertal er på vej til at foretage en drastisk forhøjelse af kommuneskatten for 2011, selv om ¾ af provenuet skal afleveres til staten. Også for de følgende år skal kommunen viderebetale en stor del af skatteforhøjelsen, så over de næste 4 år vil ca. 130 mio. kr. blive trukket ud af den private købekraft i kommunen for at havne i statskassen. De penge ville gøre god gavn som omsætning i de lokale virksomheder og dermed øge beskæftigelsen.
Det undrer os ikke, at S og SF ser stort på virksomhedernes vilkår. Derimod er det overraskende, at man kynisk forhøjer skatten specielt for borgere med små og mellemstore indkomster. Lovbestemmelsen om et såkaldt skatteloft betyder nemlig, at der kun kan ske en beskeden forhøjelse af skatten (0,23 %) for indkomster over ca. 390.000 kr. Den foreslåede skatteforhøjelse vil derfor betyde, at en familie med 2 indkomster på 300.000 kr. skal betale ca. 550 kr. mere om måneden, mens en skatteyder med en indkomst på 1 mio. kr. skal betale ca. 500 kr. i ekstra skat. En sådan fordeling af byrderne plejer de røde med en vis ret at kalde asocial. Dette synspunkt må åbenbart vige for nogle hellige og kostbare køer.
Venstre har sammen med de øvrige borgerlige i kommunalbestyrelsen stillet ændringsforslag, som gør den asociale skatteforhøjelse unødvendig, og som tilmed på mange synlige og mærkbare områder giver borgerne en bedre service."

Publiceret 30 September 2010 11:09