AOF Djursland:

Bedragerisag med mange ubekendte

Det har kostet mange timer og kræfter at finde ud af, hvad der er hoved og hale i regnskaberne for AOF Djurslands bestyrelse i kølvandet på den nu fyrede aftenskoleleders svindel med betroede midler

Af
Af Lars Norman Thomsen

Formanden for AOF Djurslands bestyrelse, Benny Thomsen, Ryomgård, med mange års erfaring fra en pæn portion tillidshverv i Socialdemokratiet har aldrig været ude for noget lignende, erkender han, med den fortsat verserende bedragerisag mod oplysningsforbundets tidligere skoleleder på Djursland.

Det var reelt Benny Thomsen og den øvrige AOF-bestyrelse, der i marts 2010 fandt ud af, at noget slet ikke stemte i det regnskabsmateriale, som den daværende leder af AOF Djurslands aftenskole var blevet bedt om at aflevere i forbindelse med afslutningen af 2009-regnskabet og fusionen med AOF Randers.

Materialet var uhyre mangelfuldt, bestod af konstruerede bilag, og der manglede også et kontoudtog fra banken. En henvendelse til denne afslørede, at bankkontoen var blevet lukket allerede 21. januar 2010 efter aftale med skolelederen. Pengene var simpelthen blevet overført til en anden bank uden bestyrelsens accept.

Herefter fik AOF-bestyrelsen fat i de originale kontoudtog ved at kontakte bankerne og kunne konstatere store pengeoverførsler i 100.000 kroners-klassen fra Aarhus Skolevæsen. Lavinen begyndte at rulle.

Aftenskolelederen arbejdede også som administrativ leder på Viby Skole, og forud for AOF repræsentantskabsmødet 12. april 2010 tog bestyrelsen derfor kontakt til Aarhus Skolevæsen, som fik lavet en intern revision. Dagen efter blev skolelederen til politiet af Aarhus Kommune, og tre dage senere gjorde AOF Djurslands bestyrelse det samme i samråd med en revisor.

Mange udløbere

AOF-bestyrelsen har siden april forsøgt at få rekonstrueret regnskabet for 2009 i samarbejde med en revisor, og det har nærmest været en umulig opgave på grund af det mangelfulde bilagsmateriale.

Bedrageriet er blandt andet foregået ved, at den bedrageridømte skoleleder har lavet fiktive undervisningshold, fiktive fakturaer og fejlagtige indberetninger til SKAT. Bedrageriet har stort set omfattet alle AOF Djurslands aktiviteter i begge Djurslandskommuner, og derfor har AOF-bestyrelsen og de to kommuner brugt mange timer på at finde frem til en model, som er acceptabel i forhold til udbetaling af kommunale tilskud til undervisningen i medfør af Folkeoplysningsloven.

AOF Djursland har nu efter aftale med administrationen i både Norddjurs og Syddjurs fået lavet et konstrueret regnskab for 2009, som bygger på faktiske afholdte undervisningsudgifter beregnet ud fra indberetninger til SKAT.

I Syddjurs lyder det budgetterede udbetalte tilskud til AOF Djursland i 2009 på i alt kr. 102.000 kroner. Det konstruerede regnskab giver imidlertid kun dokumentation for et tilskud på godt 26.000 kroner. Mankoen på knap 76.000 kroner hæfter AOF Djursland for, og pengene skal tilbagebetales til kommunekassen.

"Beløbet til Norddjurs Kommune er noget mindre. Jeg kan ikke lige huske præcist, hvor mange penge vi taler om," siger Benny Thomsen, der er glad for det gode samarbejde med de to kommuner, da bedrageriet blev opdaget.

Begge kommuner har ikke lidt tabt, fordi AOF-bestyrelsen har vedkendt sig ansvaret, og derfor fortsætter samarbejdet også efter, at AOF Djursland nu har fusioneret undervisningsdel og administration med AOF Randers.

Store tab

Den bedragerisigtede skoleleder blev ansat hos AOF Djursland pr. 1. januar 2007, men AOF-bestyrelsen har alligevel besluttet ikke at kigge regnskaberne for 2007 og 2008 efter i sømmene.

"Det har vi simpelthen ikke mulighed for at gøre, men begge regnskaber er jo også revideret, og revisionspåtegningen viser, at der ikke er fundet noget, der er forkert. Nu prøver vi sammen med vores revisor at skabe os et overblik over den nuværende situation: Hvad har vi af værdier , Og hvad skylder vi væk," siger Benny Thomsen, der forsigtigt gætter på, at AOF Djursland har mistet en halv million kroner på den fyrede skoleleders svindelnumre.

Sagen kort

- AOF Djursland ansatte den nu bedrageridømte som ny skoleleder pr. 1. januar 2007 - I forvejen var han ansat som administrativ leder med ansvar for økonomi på Viby Skole - I april finder AOF Djurslands bestyrelse i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2009, at noget ikke stemmer - Ret hurtigt står det klart, at skolelederen har lænset både Viby Skole og AOF Djursland for en anseelig sum penge - Skolelederen er sigtet for at have bedraget Viby Skole for 1,1 millioner kroner. - Bedrageriet mod AOF, som ifølge Benny Thomsen formentlig omfatter en halv millioner kroner har fundet sted i 2009 - Skolelederen har indrømmet bedrageriet - Der er endnu ikke berammet nogen dato for den retssag, der følger

Publiceret 30 September 2010 14:12