Tøstrup Kirke

Tøstrup Kirke

Nimtofte og Tøstrup har valgt deres nye præst

Nu mangler kun Kirkeministeriets godkendelse før navnet på den nye sognepræst i Nimtofte og Tøstrup kan offentliggøres.

Af
AF Martin Schultz

Der var 17 ansøgninger til stillingen som sognepræst i Nimtofte og Tøstrup sogne efter Egon Kristiansen, som sidst i juni fratrådte sit embede efter mere end 30 års virke.
Fire af de 17 ansøgere blev indkaldt til samtale og prøveprædiken, og derefter traf de 22 menighedsrådsmedlemmer deres beslutning. Via provsti og stift er indstillingen nu landet i Kirkeministeriet.
"Nu skal ministeriet sætte sit stempel før det officielt bliver meldt ud, hvem den nye præst bliver," siger provst Søren Peter Hansen. Han tør ikke sætte tidspunkt på, hvornår den officielle udnævnelse finder sted.

Udvidet samarbejde mellem sognene

Beslutningen om at indstille den nye præst blev taget af i alt 22 menighedsrådsmedlemmer. Det er medlemmerne af menighedsrådene i Nimtofte og Tøstrup, men de skal dele beslutningsretten med menighedsrådene for Kolind/Ebdrup/Skarresø og Nødager.
De fire sogne indgår nemlig i et udvidet samarbejde, og den nye præst i Nimtofte og Tøstrup har en forpligtigelse til også at virke i Kolind/Ebdrup/Skarresø og Nødager.

Hjælp fra den tidligere provst

Den nye præst bliver således nær kollega og samarbejdspartner med sognepræst Ane Kirstine Langkær, Kolind, som sidste søndag prædikede for første gang efter en længere sygeorlov.
Sognepræst Malene Bitsch var vikar for Ane Kirstine Langkær, men hun er pr. 1. september tiltrådt et nyt embede i Århus. I mellemtiden har de to tidligere sognepræster, tidl. provst Helge Quist Frandsen, Ryomgård, og Kirsten Geertsen, klaret opgaverne sammen med de to sognepræster fra Marie Magdalene sogn, Tina Skov Løbner og Mette Krabbe.

Publiceret 30 September 2010 14:01