Gode fødevarer skal brande Djursland

SmagDjursland holder konference for at styrke produktion og afsætning af lokale specialfødevarer

Af
Af Martin Schultz

Djursland skal gøres kendt for sine gode fødevarer og nu fyrer projekt SmagDjursland godt op under alle de folk, som producerer, forarbejder og afsætter lokale fødevarer. På en konference fredag 8. oktober i Landbocentret i Følle bliver der mulighed for både at blive inspireret, lære mere og møde ligesindede.
Det er gratis at deltage og en af initiativtagerne, seniorkonsulent Christian Thomsen, håber at mange lokale fødevareproducenter vil afsætte tiden til at deltage i idé- og udviklingskonferencen.
"I sidste ende vil vi gerne brande Djursland som et godt sted at bosætte sig og udfolde sig til gavn for hele området. Det skal ske ved at gøre Djursland kendt som et område med gode fødevarer, og det kan gavne både produktionen, beskæftigelsen og omsætningen i vores område," siger Christian Thomsen.

Specialfødevarer som brand

Projektet SmagDjursland er sat i verden af de to seniorkonsulenter Christian Thomasen og Palle E. Rasmussen.
"Vi kender fra andre områder både inden- og udenlands til at en egn kan brande sig på sine specialfødevarer. Gennem hjemmesiden SmagDjursland vil vi gøre Djursland kendt for sine mange specialfødevarer, og gøre de lokale producenter, forretninger og restauranter synlige for alle med interesse for Djursland," siger Christian Thomsen.
LAG Djursland og de to Djurslandskommuner støtter projektet, som med konferencen 8. oktober i Følle og en større åbningsevent 30. oktober i Kulturhuset Pavillonen i Grenaa nu for alvor skaber opmærksomhed om projektet.

Fra gris til frugt og grønt

På idé og udviklingskonferencen vil der være et foredrag af fremtidsforskeren Marianne Levinsen, Fremforsk instituttet, om hele udviklingen på specialfødevareområdet og den branding-effekt det kan have, når en egn bliver kendt for særlig gode eller specielle fødevarer.
Købmand René Poulsen, SuperBest i Rønde, vil fortæller om hvad detailhandelen kan stille op med lokalt producerede fødevarer.
Landmand Peter Drejer, som driver Høbjerg gartneri og gårdbutik ved Grenaa, vil fortælle om hvordan han udviklede sit landbrug "Fra gris til frugt og grønt".
Formiddagen slutter med netværksspecialisten Abelone Glahn, som vil tale om udviklingen af produkter og selvstændig virksomhed.

Vil gerne danne netværk

Efter frokosten på Landbocenteret retter fokus sig mod dannelsen af netværk indenfor det lokale fødevareområde.
"Vi vil meget gerne understøtte dannelsen af netværk og kan også i et vist omfang hjælpe ved at støtte op om netværk ved at tilknytte eksperter og mentorer," siger Christian Thomsen. Han står for den produktionsorienterede del af projektet, mens Palle E. Rasmussen står for den afsætningsmæssige del.
Netværkene kan dannes mellem producenter i samme branche, men kan også gå på tværs og omfatte både producenter, forretninger og restauranter med en fælles interesse i en innovativ udvikling.

Fakta om Idé- og udviklingskonferencen

Læs om projektet og programmet på www. smagdjursland.dk Konferencen finder sted fredag 8. oktober fra kl. 9.00 til 15.00 på Landbocentret, Føllevej 5, Følle. Alle interesserede er velkomne til at deltage i konferencen og bedes tilmelde sig på www.landboforening.dk eller tlf. 87 91 20 00/40 45 62 81. Deltagelse inkl. materiale og frokost er gratis. Konferencen støttes af LAG Djursland og Syddjurs og Norddjurs kommuner

Publiceret 28 September 2010 17:53