Debat Syddjurs:

Bevar landpolitiet i Kolind og Rønde

Af Knud Larsen, Strandparken 37, Ebeltoft:

"Telefonnøglen 2010 Syddjurs: gule sider s. 79. Politi: ring 114 Alarm: ring 112.
Ebeltoftbogen 2010/2011: gule sider, s. 218 er der landpolitiet i Hornslet, Kolind, Rønde og lokalpoliti i Randers og Ebeltoft, samt nærpoliti i Ebeltoft.

Såfremt man ringer 114 oplyses: "Velkommen til politiets landsdækkende numre, indtast venligst det postnummer, hvorfra der ringes og der omstilles til nærmeste politi. Ved manglende postnummer viderestilles til Københavns politi."

Det er betryggende, hvem ved, hvilket postnummer man ringer fra. Når man så ikke indtaster postnummer, opfordres man til dette tre gange, derefter omstilles til Københavns politi, hvor en telefonsvarer giver tre muligheder, hvilket også gentages tre gange, når man så –endelig – kommer igennem får man oplyst – forkert nummer.

Skal det kaldes tryghedsskabende, samt mindske afstanden fra borger til politiet, så forstår jeg ikke noget.

Det kommunale politi blev afskaffet ved politireformen i 1938, hvor politiet blev løsrevet fra kommunerne og blev statspoliti, hvorved politiet ikke længere var afhængig af lokale politiske forhold, dette var et enestående fremskridt, der indtil nu har levet i bedste velgående til gavn for borgerne i dette land, nu havde man et upolitisk og neutralt politi, der ikke skulle skæve til, hvad der var bedst for lokalpolitiske hensyn, men for den enkelte borger, der kunne behandles fuldstændig anonym, selvom man måske ville anmelde kommunen for en overtrædelse.
At anbringe det lokale politi – vores politi – på kommunekontoret som nabo til borgerservice – er et voldsomt tilbageskridt for borgernes anonymitet, idet de ikke kan rette personlige henvendelser til politiet, uden at uvedkommende ser det. Det vil betyde, at nogle borgere ikke henvender sig, hvilket vil være til ubodelig skade for kontakten borger/politi.

Bevar derfor landpolitiet i Rønde og Kolind, derved bevarer vi et politi, der vil arbejde for kriminalitetsbekæmpelse m.v. via skoler, klubber og diverse foreninger, ligesom de kan deltage i forskellige arrangementer i lokalområdet og derved bevare den tætte kontakt og respekt fra borgerne.

Ved at nedlægge landpolitikontorerne, må man forvente, at de nuværende landpolitiassistenter fraflytter området, da de ellers stadig vil få mange henvendelser på deres bopæl, hvilket ikke er tilfredsstillende, ligesom det ikke bliver honoreret på nogen måde.

Det er meget beklageligt, at politiledelsen ved PI Jan Andersen, Østjyllandspoliti, ser mere på økonomien, end det politireformen handler om, nemlig at gøre – afstanden mellem borgerne og politiet mindre.

Politireformen blev gennemført uden hensyn til konsekvenserne for personale og borgere, nu vil man åbenbart gentage denne fejl ved at bebude, at landpolitiet skal have fælles kontor på Rønde rådhus allerede fra 1. januar 2011.

Til Kirstine Bille, kan jeg kun udtale, at hun ikke har begreb om, hvad der vil være bedst for borgerne i Syddjurs kommune, hun bør huske, at politiet er et uvildigt organ, derfor skal – vores – politi ikke bruges som rådhusbetjente. Såfremt borgmesteren vil have sådanne, må hun ansætte folk til at være – tæt på borgerservice. Ved at ville – banke – landpolitiassistenterne på plads, risikerer man at de politifolk, der skal arbejde fra dette fælles kontor slet ikke bor i lokalområdet, hvorfor de efter arbejdstid forlader området til stor skade for kontakten til borgerne. At kommunen inkasserer kr. 2.256,- pr. mdr. for udlejning af et lokale med vand, lys og varme til politiet i Ebeltoft og et måske lign beløb i Rønde, kan næppe redde kommunens økonomi. Så politiledelse og politikere, tænk jer om, inden I gennemfører en ødelæggelse af det lokale politi."

Publiceret 17 September 2010 08:34