Tommy Bøgehøj (stående)

Tommy Bøgehøj (stående)

Debat Syddjurs:

Vælt Maltfabrikken i Ebeltoft

Det konservative byrådsmedlem Tommy Bøgehøj holdt det følgende indlæg ved Ny Malt Eventen i Ebeltoft fredag 10 september

Af Tommy Bøgehøj Konservativt byrådsmedlem i Syddjurs Skansebakken 17, Ebeltoft::

"Denne gamle maltfabrik har helt sikkert haft en stor indvirkning på Ebeltofts udvikling og er, med sin centrale beliggenhed i midtbyen og sit karakteristiske udseende, en meget fremtrædende del af byens identitet på godt og ondt. I de første 130 år har det nok mest været for det gode. Der har været skabt arbejdspladser og der har været et pulserende liv og aktivitet omkring fabrikken. I den seneste periode er det desværre mest for det negative. Den har været i konstant forfald gennem årtier og står nu som en hindring for at byen kan udvikle sig handelsmæssigt som kulturelt, ligesom den også er med til at trække byens samlede identitet i en negativ retning, når den bedømmes af byens mange besøgende.

Der har gennem mange år været arbejdet på at få en renovering i stand, senest i forbindelse med dialogen med Realea, som jo netop har som formål "at formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark"

Realea fandt ikke bygningen interessant og hvad skal der så ske:

Her har jeg den klare holdning, at vi ikke længere kan eller skal standse den kulturelle og handelsmæssige udvikling af byen. Maltfabrikken har nået et forfald, som ikke længere kan reddes for "almindelige penge". Kommunen har og får ikke den nødvendige likviditet, og vi kan anstændighedsmæssigt heller ikke forlange af nogen private, at de skal tage den enorme økonomiske byrde en istandsætning vil koste.

Det eneste rigtige vil nu være at få maltfabrikken nedrevet og få genopbygget et nyt bygningsværk, der arkitektonisk og kunstnerisk passer til Ebeltofts i forvejen unikke bygningsmasse og stille krav til, at bygningen skal indeholde elementer, der kan medvirke til at udvikle såvel byens handelsliv som byens kulturelle liv – disse to elementer er sammen med turismen byens fremtid, og de skal gå hånd i hånd."

Publiceret 13 September 2010 23:37