Ryomgård Distriktråds formand, Kirting Olesen (tv), opfordrer borgmester Kirstine Bille (th) og det øvrige byråd til at satse på bosætning i bybåndet langs jernbanen.

Ryomgård Distriktråds formand, Kirting Olesen (tv), opfordrer borgmester Kirstine Bille (th) og det øvrige byråd til at satse på bosætning i bybåndet langs jernbanen.

Ryomgård Distriktsråd:

Sats også på bosætning langs jernbanen

Den kommende letbane giver en enestående mulighed for at tiltrække nye borgere til bybåndet langs jernbanen, mener Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det fremgår af Kommuneplanen, som det gamle byråd vedtog i december 2009 som sin stort set sidste politiske handling, at Syddjurs Kommune primært vil satse på byudvikling i bybåndet mellem Ugelbølle, Følle og Rønde samt Eskerod og Rodskov. Sekundært en vis byudvikling i bybåndet langs jernbanen.

På borgermødet om Det skæve Syddjurs i Hornslet 17. august udtalte flere politikere, at kommunen i en kommende kommuneplan vil satse på bybåndet langs bugten.

Det sidste har fået formanden for Ryomgård Distriktsråd, Kirting Olesen, til at sætte sig til computeren og skrive til Syddjurs Byråd med en klar opfordring: Syddjurs Kommune får med den kommende letbane en helt unik mulighed for at tiltrække nye borgere til bybåndet langs jernbanen, og derfor bør der satses lige så meget på udviklingen langs jernbanen.

Hold balancen

Kirting Olesen henviser til, at der der planlægges et nyt erhvervsområde i Århus Nord med en forventning om 10.000 nye arbejdspladser i området: "Med en kommende Letbane med direkte forbindelse fra dette område til den eksisterende jernbane i Lystrup giver det en ny og klart hurtige og bedre trafikbetjening med offentlig trafik, og det skaber mulighed for en større bosætning i Syddjurs i bybåndet langs jernbanen."

Ryomgård Distriktsråds formand minder også om planerne for en samkøring af Odderbanen og Grenåbanen i forbindelse med indsættelse af nyt materiel på Grenåbanen i 2010, der er en del af strategien for den kommende letbane:

"Samdrift vil give en forbedret transport til de store erhvervsområder som er langs Odderbanen i det sydlige Århus".
Kirting Olesen opfordrer derfor byrådet til at forholde sig til udviklingen og finde en balance, hvor politikerne viser vilje til at satse på udvikling i begge bybånd:

"Ved at satse på udvikling af begge bybånd vil der blive en bedre balance i kommunen. Det er trods alt lettere at holde balancen i længere tid på to ben end kun på det ene."

Letbanen

De konkrete planer for letbanen i Aarhus delt op i etaper, hvor 1. etape kan være færdig allerede i 2015. Grundtanken bag denne etape er at forbinde Grenaabanen og Odderbanen, og dermed skabe forbindelse fra Grenaa til Odder med flere stop i gennem Århus. Der skal lægges nye spor fra Århus Hovedbanegård via Randersvej til Lisbjerg og derfra til Grenaabanen i Lystrup.

Publiceret 02 September 2010 12:45