Jørgen Brøgger: har endnu ikke besluttet sig for Bauneskolen i Nimtofte som hjemsted for et Familiecenter:

Jørgen Brøgger: har endnu ikke besluttet sig for Bauneskolen i Nimtofte som hjemsted for et Familiecenter: "Men jeg skal tænke på Syddjurs som helhed, når jeg træffer politiske beslutninger. Det er ikke en politisk opgave at finde bygninger til friskoler."

Jørgen Brøgger:

- Jeg har ikke lagt mig fast på Nimofte

FI-udvalgsformanden afventer et oplæg fra Syddjurs Kommunes familieafdeling, før han overhovedet vil tage stilling til, hvor et kommende Familiecenter skal placeres.

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Hvis Carsten Bryrup har fået den opfattelse, at jeg og for den sags skyld Venstres byrådsgruppe allerede er enige om, at Bauneskolens skal ombygges til at kunne huse et Familiecenter, så er hans opfattelse helt forkert," siger FI-udvalgsformand Jørgen Brøgger (V).

"Jeg afventer det oplæg, som vores familieafdeling skal lave hen over sommeren og præsentere på vores møde i FI-udvalget 9. august, før jeg beslutter mig," slår Brøgger fast.

En hasteopgave

Brøgger, der kom i mindretal i forhold til placeringen af Syddjurs Specialcenter, hvor et flertal besluttede sig for Pindstrup, medens Venstre og Dansk Folkeparti pegede på Feldballe, er ikke et sekund i tvivl om behovet for et familiecenter.

"Der har været meget fokus på, at vi skulle have et samlet specialcenter, medens behovet for et familiecenter har været trængt lidt i baggrunden. For mig at se er behovet på familieområdet ligeså akut, og derfor haster det med at få truffet en beslutning," siger Jørgen Brøgger.

"Når vi snakker specialcenter, og når vi snakker familiecenter, så handler det om, at vi kan lave en langt tidligere indsats i forhold til de børn og de familier, det drejer sig om, hvis vi selv har mulighederne for at gøre det, og i forhold til den kommunale økonomi er der, som jeg har sagt mange gange, mange penge at hente."

Fint med friskoler, men...

Jørgen Brøgger har forståelse for, at Midtdjurs Friskole gerne vil vide, hvilke planer kommunen har med de kommunale skolebygninger i Nimtofte, men han gentager gerne, hvad han også sagde, da diskussionen om Feldballe Friskoles muligheder for at købe Feldballe Skole kørte på de høje nagler: "Jeg synes, det er fint med friskoler, men det er ikke en kommunal opgave at finde bygninger til dem."

- Men er det ikke en kommunal opgave at være med til at sikre landsbyers beståen?
"Den diskussion får vi jo igen og igen, når politikerne går ind og vedtager nødvendige kommunale rationaliseringer. Jeg har intet imod Nimtofte, men jeg er nødt til som politiker at tænke på Syddjurs Kommune som en helhed. Det er mit perspektiv, når jeg er med til at træffe beslutninger. Jeg ved godt, at andre i byrådet har en lidt anden opfattelse, og det kunne også være meget fint, hvis vi havde økonomien til at gøre det. Så ville jeg gerne have bygget et nyt specialcenter, et nyt familiecenter og en ny skole i Hornslet, men lad os nu forholde os til virkeligheden."

FI-udvalgsformanden forventer, at den endelige diskussion om rammerne for et kommende Syddjurs Familiecenter bliver en del af de kommende budgetforhandlinger.

Publiceret 01 July 2010 16:19