Bigger Fischer, Filt, formand for Hornslet Handelsstandsforening, tog initiativ til fællesmøderne for handelsstandsforeningerne i Syddjurs.

Bigger Fischer, Filt, formand for Hornslet Handelsstandsforening, tog initiativ til fællesmøderne for handelsstandsforeningerne i Syddjurs.

Handelslivet i hele Syddjurs stikker hovederne sammen

Formændene i handelsstandsforeningerne i Syddjurs har holdt det første møde for at få fælles fodslaw, både for at styrke handelen og forbedre dialogen med kommunen.

Af
Af Anette Bonde anette.bonde@lokalavisen.dk

Midt i juni holdt formændene for handelsstandsforeninger i Syddjurs fællesmøde. Det er første gang, det sker, og overskriften var at se, hvor og hvad man kunne hjælpe hinanden med.
Syv repræsentanter fra handelsstandsforeningerne i Ryomgård, Kolind, Rønde, Ebeltoft, Mørke og Hornslet deltog. Det første møde blev afholdt i Filt i Hornslet fredag 18. juni.
"Vi vil udveksle erfaringer med hinanden og drøfte hvilke muligheder vi har for at gøre handelslivet bedre i Syddjurs", fortæller Bigger Fischer, Filt, der er formand for Hornslet Handelsstandsforening.
Bigger Fischer, der tog initiativ til mødet, forventer, at dette forum vil komme til at fungere som et handelslivets talerør, både overfor kommunen og i andre relevante sammenhænge.

Bosætning og erhverv

Ved mødet var der mange både tunge og lettere ting på dagsordenen. Man var enige om at bruge møderne til at arbejde med fælles fokuspunkter og samtidig indgå i en konstruktiv dialog med Syddjurs Kommune.
Helt konkret vil handelslivet gerne have et møde med kommunen om bosætning og erhvervsudvikling og om indkøbspolitikken i kommunen.
"Det presser meget på for os. Vi synes vi får mere ud af at snakke om bosætning og erhvervsudvikling i forhold til handelslivet i stedet for om en Nationalpark, som vi var indkaldt til møde om sidste gang, kommunen havde inviteret handelsstandsforeningerne. "
"Vi vil gerne have nogle erhvervs- og byggegrunde hertil og vil også gerne at kommunen bliver hurtigere og mere professionel til deres sagsbehandling. "

Indkøbsaftaler

Handelsstandsforeningernes repræsentanter talte også om de indkøbsaftaler, kommunerne indgår. Man mangler at blive sat ind i reglerne, og nogle virksomheder føler sig forbigået.
"Vi kender ikke reglerne for, hvordan indkøbsaftaler skal indgås. Og nogle føler sig forbigået. De leverer en service og viser for eksempel hvordan visse maskiner skal anvendes, hvorefter kommunen køber materiellet andre steder. Vi vil også gerne have at vide, hvordan rabatordninger fungerer i praksis."
Desuden vil man arbejde for at Syddjurs Kommune giver et pengebeløb til hver enkelt handelsstandsforening, ligesom Distriktsrådene får tilskud.
"Så vi havde lidt at gøre godt med. Ikke for os selv men for borgerne. For eksempel til en bænk på et torv, juleudsmykning og andet."

Nok at tage fat på

Herudover berørte formændene emner som vanskeligheder med at få klare svar fra kommunen, lukkeloven, distriksrådene, erhvervskontaktudvalget, domænenavne, Nationalparken, busruter og meget andet.
Næste møde for handelsstandsforeningerne afholdes i Ryomgård hos XL-By fredag 3. september klokken 8 til 9.30.
Bigger Fischer oplyser, at der også er aftalt et nyt møde med kommunen. Det holdes til efteråret, og her er spørgsmålene om indkøbsaftaler samt erhvervs- og byudvikling på dagsordenen.

Bosætningsstrategi

Borgmester Kirstine Bille (SF) er glad for møderne med handelsstandsforeningerne og de inputs de giver. Hun understreger, at foreningernes indspil om bosætning kommer på et godt tidspunkt.
"Det kommende møde passer som fod i hose i forhold til den bosætningsstrategi, vi netop skal lave i løbet af efteråret, så det bliver attraktivt at bosætte sig i Syddjurs Kommune."

Publiceret 01 July 2010 13:45