"Det skal bare være i orden", siger borgmester Kirstine Bille (SF) om en svartid på højst 10 dage i den kommunale forvaltning.

Handelslivet efterlyser hurtigere svar fra kommunen

Der er plads til forbedringer i den kommunale administration med hensyn til svar-tider. Det mener handelslivet i Syddjurs.

Af
Af Anette Bonde anette.bonde@lokalavisen.dk

Ved mødet mellem handelsstandsforeningerne i Syddjurs var man stort set enige om, at dialogen med kommunen kan være tung og langsommelig.
Handelsstandsforeningerne i Syddjurs afholdt midt i juni et fællesmøde. De har mødtes tidligere, hvor kommunen har indkaldt, men det var første gang foreningerne mødtes, uden at kommunen var tilstede og havde lavet dagsordenen. Som nævnt andetsteds blev der talt en del om udvikling med hensyn til erhverv og bosætning samt om kommunale indkøbsaftaler. Men også dialogen med kommunen fyldte meget.

Brugervenlighed

Formændene vil gerne have en mere brugervenlig politik, så at man får hurtige og klare svar på henvendelser til kommunen. Og man vil også gerne have klarhed over, hvem man skal henvende sig til i de forskellige sager.
"Dels handler det om at mange har sendt mails eller brev, og de får ingen svar. Ingen reaktion", fortæller Bigger Fischer, Filt, formand for Hornslet handelsstandsforening.
"Vi ønsker kortere svartider og et konkret svar - og om ikke andet så en besked om, hvornår man kan få svar. "
Bigger Fischer mener, at tingene kunne løse sig langt hen ad vejen, hvis man blot havde en fast kontaktperson eller en liste over, hvem der tager sig af hvad i kommunen.

Svartid på 10 dage

Borgmester Kirstine Bille (SF) oplyser, at man i den kommunale forvaltning har en klar politik om, at henvendelser skal være besvaret indenfor 10 dage. Og det er noget, der arbejdes med konstant, understreger hun.
"Det skal bare være i orden."
Hun hører nogle gange eksempler på det modsatte.
"Men det er mere på rygteplan. Vi skal have konkrete eksempler for at kunne følge op på det."
Med hensyn til besværligheder med at finde den rette person at henvende sig til, henviser Kirstine Bille til borgerservice. Her har man overblikket og kan vejlede og formidle kontakten mellem borgerne og de relevante kommunale afdelinger og medarbejdere.

null

Publiceret 01 July 2010 14:45