Borgmester Jan Petersen (S) ankommer til byrådssalen.

Borgmester Jan Petersen (S) ankommer til byrådssalen.

Dagplejen kæmpede til det sidste

Børnebyerne er nu en realitet, selvom politikerne i Grenaa måtte mase sig forbi demonstrerende dagplejere for at deltage i kommunalbestyrelsesmødet 29. juni.

Af
Af Nicole Wolter

Kommunalbestyrelsesmødet 29. juni i Grenaa begyndte ikke helt, som det plejede.
Uden for rådhuset havde en god del af kommunens dagplejere og forældre taget opstilling. Det skete efter, at de havde vandret gennem byen i samlet flok som en protest mod, at dagplejen skal være en del af de børnebyer, som kommunalbestyrelsen samme dag skulle træffe endelig beslutning om.
Selvom dagplejerne havde indsamlet knap 700 underskrifter, som de afleverede til borgmester Jan Petersen (S), traf kommunalbestyrelsen på under en time og efter få indlæg den endelige beslutning om, at Norddjurs kommune skal have børnebyer, og at dagplejen skal være en del af de lokale børnebyer.

Prøver til det sidste

Trængslen foran hovedindgangen var stor, da dagplejerne nåede frem efter deres vandring ad Østergade, rundt om kirken og frem mod rådhuset.
Fællestillidskvinden Karin Mathiesen skar ud i pap, at dagplejerne gerne vil samarbejde, men have egen ledelse.
"Vi ser positivt på ændringer og samarbejde, men vi vil bevares som en selvstændig enhed. Vores kultur og faglighed skal ikke splittes op i 9 distrikter", siger hun.
Og det er i hvert fald ikke en besparelse, mener fællestillidskvinden.
"I dag er der en leder til 150 dagplejere. Det kan vist ikke gøres billigere", siger hun og ser hen mod glasdøren ind til rådhuset.

Udvalgsformand Mads Nikolajsen (SF), Børne- og Ungdomsudvalget, gik ud for at hilse på de demonstrerende dagplejere.

Udvalgsformand Mads Nikolajsen (SF), Børne- og Ungdomsudvalget, gik ud for at hilse på de demonstrerende dagplejere.

Giver hånd til alle

Ud af den kommer Mads Nikolajsen (SF), formand for Børne- og Ungdomsudvalget.
Han siger ikke så meget, men går rundt i flokken og giver hånd til næsten alle.
Det ligner ikke just en behagelig situation.
"Det er da en mærkelig følelse, når man prøver at lave noget, der er godt. Jeg tror på, at børnebyerne bliver velfungerende, og at mange , der nu er imod dem, vil opdage det senere", siger han til lokalavisen og forsvinder ind i rådhussalen.

Dagplejerne og nogle forældre gik gennem Grenaas gader.

Dagplejerne og nogle forældre gik gennem Grenaas gader.

Borgmesteren bukker

Dagplejerne myldrer ind på rådhuset med bannere, skilte og slagsang.
"Nu kan vi miste vor egen kultur og underlægges en helt anden struktur. Det gavner da ingen, når dagen bliver sur. Så tænk jer godt om, før I stemmer", lyder deres sang gennem gangene.
Politikerne ankommer og må mase sig gennem virvaret. Borgmesteren må bukke sig under et banner, før han når frem.
Han giver sig tid til en lille snak, før han forsvinder ind i det store lokale, hvor enkelte dagplejere har fået en plads. Der er nemlig ikke plads til alle i rådhussalen.
Dagsordenens punkt om børnebyerne bliver rykket frem og behandlet først.
Efter kort tids debat, bliver der stemt, og dagplejerne har tabt. Dagplejen bliver en del af børnebyerne.

... og ind på rådhuset.

... og ind på rådhuset.

Publiceret 01 July 2010 10:15