Børn og unge behøver indtil videre ikke at frygte, at deres skole lukker.

Børn og unge behøver indtil videre ikke at frygte, at deres skole lukker.

Børnebyer redder landdistriktskoler

Mens andre kommuner lukker skoler, går Norddjurs Kommune med beslutningen om børnebyer den anden vej.

Af
Af Nicole Wolter

Trods faldende børnetal er der foreløbig ikke tegn på skolelukninger i Norddjurs Kommune.
Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af, at der skal være børnebyer i kommunens landdistrikter, taget et afgørende skridt i en anden retning.
Der er nemlig ingen tvivl om, at etableringen af børnebyerne - ud over at skulle sikre flere hænder til børnene - har det formål at slippe for at lukke skoler.

Demografisk problem

Til kommunalbestyrelsesmøde 29. juni sagde Else Søjmark (S) det direkte.
"Med det nedadgående børnetal tror vi på, at vi med børnebyerne kan undgå at lukke skoler, og at vores tilbud også får en bedre kvalitet. Det er udvikling frem for afvikling", slog hun fast.
Der var dog ikke kun optimisme i salen.
Hans Erik Husum (V) påpegede, at børnebyerne i sagens natur ikke ændrer på befolkningens demografi.
"Flertallet har ikke ønsket at tage højde for det faldende børnetal. Jeg er enig i, at dette er en måde at bevare kvaliteten på, men vi får se, om det også er billigere", sagde han.

Publiceret 01 July 2010 11:00