Søby Kirke

Søby Kirke

Menighedsråd lægges sammen i Ådalens Pastorat

Søby-Skader-Halling sogne og Mygind-Krogsbæk-Skørring sogne går sammen om et fælles menighedsråd og en fælles kirkekasse.

Af
Af Martin Schultz

På et fællesmøde i Skørring sognegård tirsdag 22. juni 2010 besluttede menighedsrådene for Søby-Skader-Halling sogne og Mygind-Krogsbæk-Skørring sogne at sammenlægge Søby-Skader-Halling sognes menighedsråd og Mygind-Krogsbæk-Skørring sognes menighedsråd til et fælles menighedsråd med virkning fra 1. januar 2011.
Beslutningen er en følge af det øgede samarbejde i Ådalens Pastorat, og den fremlægges på et menighedsmøde i efteråret.

Et menighedsråd og en kirkekasse

De nuværende fem medlemmer i hvert af de to menighedsråd indtræder alle i det nye fælles menighedsråd. Det vil herefter bestå af ti valgte medlemmer og sognepræst Eva Pedersen.
Ved menighedsrådsvalget i november 2012 skal det nye fælles menighedsråd afgøre hvor mange medlemmer, der skal være i rådet i den kommende ordinære menighedsrådsperiode.
"Dog skal hvert sogn i pastoratet mindst have et medlem i rådet," siger provst Søren Peter Hansen, Syddjurs Provsti.
Ved samme lejlighed sammenlægges de to kirkekasser til en kirkekasse pr. 1. januar 2011. Det gælder således fra og med budget 2011.

Publiceret 30 June 2010 14:31