Sognepræst Anne Kirstine Langkjer vender tilbage til prædikestolen 1. oktober, og hun får et meget tæt samarbejde med den ny præst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat i kølvandet på en omdannelse af pastoraterne med virkning fra 1. august 2010.

Sognepræst Anne Kirstine Langkjer vender tilbage til prædikestolen 1. oktober, og hun får et meget tæt samarbejde med den ny præst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat i kølvandet på en omdannelse af pastoraterne med virkning fra 1. august 2010.

Ledig sognepræststilling i Nimtofte og Tøstrup opslåes først til august

Afgåede Egon Kristiansen afløser som sognepræst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat kan sikkert først tiltræde stillingen til november-december, og vedkommende kan se frem til et tæt samarbejde med sognepræsten i det nydannede Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat.

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Vi opslåer stillingen som sognepræst i Nimtofte og Tøstrup efter sommerferien. Helt præcist sker det tirsdag 10. august, og når vi ikke gør det før, er det helt bevidst, fordi der i de to menighedsråd var enighed ikke at krydse tingene. Først skulle Egon Kristiansen have mulighed for at få en fin afsked med pastoratet, før der kunne blive tale om at indlede processen med at finde hans afløser," siger Søren Peter Hansen, provst i Syddjurs Provsti.

Provsten forventer ikke, at en ny sognepræst kan være klar til at tage over før tidligst 1. november.

"Der er tre ugers ansøgningsfrist, og så skal de udvalgte kandidater til samtale med menighedsrådene og have mulighed for at gennemføre en prøveprædiken. Dernæst er det jo ikke sikkert, at den kommende præst allerede er ordineret, men mit bud er 1. november eller snarest derefter," siger Søren Peter Hansen.

Indtil da må borgerne i pastoratet belave sig på, at antallet af gudstjenester ikke bliver i et omfang, som de har kendt til det i Egon Kristiansens embedsperiode.

"Kirkekontoret flytter vi til Marie Magdalene, indtil en ny præst er ansat, og ellers skal vi nok ved fælles hjælp få tingene klaret i både Nimtofte og Tøstrup," lover Søren Peter Hansen.

Egon Kristiansens afløser i Nimtofte-Tøstrup Pastorat kan sandsynligvis først være klar omkring 1. november 2010.

Egon Kristiansens afløser i Nimtofte-Tøstrup Pastorat kan sandsynligvis først være klar omkring 1. november 2010.

Ny stillingsbeskrivelse

Den ny præst bliver ansat på andre vilkår end forgængeren. Den kommende kirkebogsførende sognepræst, som det hedder i fagsproget, i Nimtofte-Tøstrup Pastorat vil nemlig også skulle varetage en del sin tjeneste i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. En ændring som træder i kraft pr. 1. august 2010. I Nimtofte-Tøstrup Pastorat bor der 1.164 mennesker og i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat bor der 3.055 mennesker.

"Det betyder reelt, at den ny sognepræst i Nimtofte og Tøstrup får et endnu tættere samarbejde med sognepræst Anne Kirstine Langkjer i det andet pastorat end det har været tilfældet tidligere," siger Søren Peter Hansen, der iøvrigt forventer, at samme Anne Kirstine Langkjer - efter at have været fraværende det sidste års tid på grund af sygdom - starter igen 1. oktober 2010.

"Anne Kirstine Langkjer er en sej kvinde med et humør som ingen, og vi har en positiv forventning om, at hun er tilbage på prædikestolen igen omkring 1. oktober," siger Søren Peter Hansen, der også efter sommerferien i samarbejde med menighedsrådene skal have entreret med lokale håndværkere, som skal renovere præsteboligen i Nimtofte, så den står klar til indflytning, når den ny sognepræst indsættes i embedet.

Ændringer af pastorater

Biskop Kjeld Holm har besluttet, at der skal ske en omdannelse af Feldballe-Nødager Pastorat og Kolind-Ebdrup-Skarresø Pastorat, således at der fremover skal være to pastorater henholdsvis Feldballe Pastorat og Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. Omdannelsen af pastoraterne medfører også omdannelse af præstestillinger: - Stillingen som sognepræst i Feldballe-Nødager Pastorat omdannes til sognepræst i Feldballe Pastorat med bistandsforpligtelse i Thorsager-Bregnet Pastorat. - Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Feldballe-Nødager Pastorat omdannes til overenskomstansat sognepræst i Feldballe Pastorat. - Stillingen som sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø Pastorat omdannes til sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. - Stillingen som sognepræst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat omdannes til sognepræst i Nimtofte-Tøstrup Pastorat og sognepræst i Kolind-Ebdrup-Skarresø-Nødager Pastorat. - Ændringen træder i kraft den 1. august 2010.

Publiceret 30 June 2010 13:44