Advokat Ole Husum har forladt Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland for at blive ny partner i Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S.

Advokat Ole Husum har forladt Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland for at blive ny partner i Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S.

Kendte Grenaa advokater fusionerer

Advokat Ole Husum, som hidtil har haft base hos advokatfirmaet Ret & Råd Djursland, er indtrådt som partner i Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S, der har kontorer i Grenaa og Ebeltoft.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Advokatverdenen på Djursland er i opbrud eller i bevægelse, som man også kunne kalde det.

Senest har advokaterne i Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland valgt at gå hver til sit. Det betyder, at advokat Ole Husum, som hidtil har haft base hos netop Advokatfirmaet Ret & Råd Djursland, er indtrådt som partner i Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S, der holder til på Storegade 9 i Grenaa og på Havnevej 11 i Ebeltoft.

Største på Djursland

Partnerskabet med Ole Husum gør Advokatfirmaet Zacher & Andersen til det største advokatfirma på Djursland. Fusionen styrker samtidig Zacher & Andersen på det område af juraen, der har med rådgivning af erhvervsklienter at befatte. Ganske enkelt fordi de juridiske specialer udvides og styrkes.

"Det er i dag nødvendigt, at advokater går sammen i større enheder, fordi juraens mangfoldighed ikke kan favnes af mindre rådgivningsenheder. Tid er en markedsfaktor, og hurtig og effektiv sagsbehandling forudsætter derfor en fordeling af relevante specialeområder mellem flere advokater," hedder det i en pressemeddelelse om det ny partnerskab fra Advokatfirmaet Zacher & Andersen A/S.

Grenaa siden 1987

Ole Husum tager alle sine klienter og igangværende sager med til sin nye base. Flytningen kommer derfor ikke til at berøre de enkelte sager eller klienter udover, at Ole Husum fremover kan træffes på kontoret i Storegade 9 i Grenaa.
Ole Husum har netop kunnet fejre 25-års jubilæum. Han har virket i Grenaa siden 1987 og fik møderet for Højesteret i 1992. Han fungerer i øvrigt som auktionsleder i hele Randers retskreds.

Alle Ole Husums klienter vil få direkte besked om den fremtidige sagsbehandling og Ole Husums kontaktoplysninger.

Publiceret 11 June 2010 14:42