Debat Syddjurs:

Tre veje for Midtdjurs Friskole

Af Mårten Breum (SF) Medlem af Syddjurs Byråd:

"Som erklæret modstander af det forrige byrådsflertals skolelukninger i Syddjurs førte jeg valgkamp i Ugelbølle, Feldballe og Nimtofte på at støtte de nye friskolegrupper. Og i valgkampen erklærede kandidaterne fra såvel SF, Radikale, Borgerlisten og Socialdemokraterne, at de ville hjælpe de nye initiativer.

For SF's vedkommende er det ud fra vores ønske om et samfund af små, selvforvaltende enheder - og i respekt for de borgere, der ikke fandt sig i beslutninger taget på basis af kolde, økonomiske bundlinjetal - men ville sætte sig selv ind for at gøre en forskel for børn og lokalsamfund, som ikke kan gøres op i penge. Nu er Feldballe skole sat til salg. Og friskolegruppens køb her kommer forhåbentligt på plads snart.
Folkene i Midtjurs Friskole har i Adresseavisen Syddjurs i går ( tirsdag, red.) ønsket at købe Bauneskolen - men først og fremmest forstår jeg, at de har brug for en afklaring af, hvor de står - om de er købt eller solgt. Som udgangspunkt vil jeg sige, at jeg tror, at et byrådsflertal ønsker dem det godt. Når det er sagt, mener jeg, at der er tre veje at gå - tre mulige valg:
1. Friskolen kan lave en aftale med kommunen om en lejekontrakt i Bauneskolen, hvor de kommer til at dele skolen med - måske - kommunens familieafdeling, som har akut brug for plads. Familieafdelingen har også brug for nogle afgrænsede lokaler og udenomsplads, hvor de familier, der bruger afdelingen om dagen kan være sig selv. Hvis friskolen kan få en aftale, hvor de både har plads til at vokse i - og en relativt billig husleje i en fast lejekontrakt - så synes jeg, det var et logisk sted at starte. Dette vil kræve goodwill hos udvalget for Skoler, familier og institutioner og skoleforvaltningen. Hvis Friskolen bliver en stor succes i løbet af få år - så kan de gå videre til punkt 2 eller 3.

2. Hvis Friskolen vil starte stort op fra starten - og bruge hele den lille og enormt hyggelige skole og dens udenomsarealer - med henblik på at vokse hurtigt til - ja, så må de bede om en pris hos kommunen for køb af Bauneskolen. Det samme gælder om få år, hvis skolegruppens visioner om en større elevgruppe krones med held. Der har været nævnt nogle beløb fra Friskolens side. Så vidt jeg er orienteret, ligger ejendomsvurderingen på næsten det dobbelte - og jeg synes, det vil være en stor, økonomisk belastning at købe fra starten - men hvis det er skolegruppens valg, vil jeg tro at der er et flertal i byrådet, der vil sætte en rimelig minimumspris for salg. Til gengæld vil prisen blive i nærheden af ejendomsvurderingen, som ligger over 5 millioner, så vidt jeg er orienteret. Kommunen skal jo ud og leje lokaler til familieafdelingens behov, hvis Bauneskolen sælges.

3. Den tredje mulighed, som er meget dyr og til gengæld giver skolegruppen præcis de lokaler, de vil have, er at man køber en grund i Nimtofte og bygger selv. Hvis Friskolen skulle kunne rejse og afdrage den slags penge som et nybyggeri til 100 elever vil koste, tror jeg, at man fra kommunens Planudvalg og Team ejendomme vil være meget smidige og behjælpelige med lokalplaner og byggetilladelser - og nok så meget rådgivning - så Friskolen skulle kunne begynde at bygge til efteråret, hvis alt går vel.
Så mit råd til jer, kære Midtjurs Friskole er: Kig i jeres pung og vurdér jeres mål og visioner realistisk i forhold til hinanden og hvad I ser i pungen - og vælg så én af de tre veje. Som valgt i midtdjurs og som erklæret ven af de små, nære samfund, vil jeg gøre hvad jeg kan for at hjælpe. Jeg tror også at SF som gruppe - og andre gode kræfter i byrådet vil gøre jer det så let, vi kan. Men forlang ikke det umulige."

Publiceret 01 June 2010 23:15