Venstre og Claus Wistoft afviser alle andre løsninger end Feldballe Skole som placering for det kommende Syddjurs Specialcenter.

Venstre og Claus Wistoft afviser alle andre løsninger end Feldballe Skole som placering for det kommende Syddjurs Specialcenter. "Alle andre løsninger duer ikke, fordi de vil betyde, at normalskoleområdet udsultes endnu mere," siger viceborgmester Claus Wistoft (V).

Specialcenter Syddjurs:

Venstre råber vagt i gevær

Venstres viceborgmester Claus Wistoft retter stærk kritik mod de partier og lister, der vil placere et kommende Specialcenter Syddjurs andre steder end på den nuværende Feldballe Skole.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Venstre har meldt ud, at partiet kun kan se en placering af Syddjurs Specialcenter i Feldballe, hvor de nuværende skolebygninger for den beskedne sum af sølle 3.5 mio. kr. ifølge forvaltningen kan ombygges til at blive en permanent løsning.

Nu farer viceborgmester Claus Wistoft (V) så i blækhuset og skoser de partier og lister, der foreslår andre løsninger, for at bryde det senest indgåede budgetforlig, fordi "andre løsninger" vil betyde, at der bliver overført penge fra normalskoleområdet til specialområdet.
"Det er i direkte strid med både sidste års budgetforlig og samtlige partiers udmeldinger op til denne beslutning," siger Claus Wistoft.
Viceborgmesteren tager klart afstand fra de tanker, der har lydt tidligere fra Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre om at bygge et nyt specialcenter eller de seneste fra Borgerlisten og andre om, at den bedste løsning er at lave en tilbygning på 500 kvadratmeter til Pindstrup Skole, anslået pris 9 mio. kr., og placere Syddjurs Specialcenter i Pindstrup permanent.

Det vil kun forstærke den fortsatte udsultning af normalskoleområdet, fordi det vil betyde, at der skal flyttes yderligere penge fra normalskoleområdet til driften af specialcentret, ifølge Wistoft.
Han har hæftet sig ved, at politiske kolleger advokerer for Pindstrup-løsningen, fordi de se en mulighed for at slå to fluer med et smæk - at styrke to lokalsamfund - Feldballe og Pindstrup - ved at vælge Pindstrup-løsningen.
"Det vil imidlertid også være tilfældet, hvis vi vælger Feldballe-løsningen, fordi Pindstrup skole er udset til at huse et familieanbringelsessted, når specialskolen flytter til Feldballe," siger Wistoft.

Lyt dog til personalet

Claus Wistoft skyder også på de partier, der har en anden holdning end Venstre, fordi de ikke lytter til medarbejdernes ønsker på de to specialskoler, Egedalsskolen i Ebeltoft og Heldagsskolen i Pindstrup, der nu fungerer som en juridisk enhed og ved etableringen af Syddjurs Specialcenter også bliver til en fysisk enhed.

To medarbejderrepræsentanter har utvetydigt peget på Feldballe-løsningen.

"Det undrer os i Venstre, at man tilsyneladende hverken vil lytte til fagudvalg eller medarbejdere. Ordene fra valgkampen om at lytte til medarbejdere og vise respekt for den politiske arbejdsmodel synes at være glemt, men måske har nogen en dagsorden som ikke er offentlig," lyder det spørgende fra Claus Wistoft.

Viceborgmesteren anklager dermed reelt en række partier for med djævlens vold og magt at ville sælge Feldballe Skole til byens kommende friskole og af den grund foretrække Pindstrup Skole som hjemsted for Syddjurs Specialcenter.
"Det kunne være ganske fint at sælge til Feldballe Friskole, såfremt Syddjurs Kommune ikke selv havde brug for bygningerne, men det har vi lige netop for at kunne frigøre bygninger andre steder til at hjemtage dyre familie- og ungeanbringelser fra andre kommuner," siger Claus Wistoft, der ikke vil høre tale om, at Venstre er imod friskoler.

"Det er bestemt ikke tilfældet, men vi kan ikke gå ind for løsninger, hvor resten af kommunens borgere ufrivilligt optræder som sponsorer for friskolerne."

null

Publiceret 18 May 2010 23:30