Børn i Knebelbro i 1940'erne.

Børn i Knebelbro i 1940'erne.

Fortælleværksted om livet i Knebelbro

Billeder og fortællinger om livet i Knebelbro gennem hundrede år ved fortælleværksted på søndag.

Af
Af Martin Schultz

Husker man noget fra tidligere eller har man en god fortælling om hvordan livet i Knebelbro udfoldede sig gennem de seneste hundrede år, så skal man møde op i det gamle pakhus, Brohuset, i Knebelbro søndag 9. maj kl. 14.
Til det såkaldte fortælleværksted vil der blive vist billeder fra arkiverne. Og deltagerne opfordres selv til at finde egne fotos frem, som kan være nøglen til fortællinger og erindringer om mennesker, by og landskab.
"Vi er sikre på, at deltagerne vil opdage eller genopdage historiske lag og forskellige fortællinger af menneskelig eller kulturhistorisk art, når der bliver mulighed for at udveksle førstehåndsberetninger. Og arrangementet er både for de indforståede, og for dem, som er nye i området," fortæller antropolog Suzan Tugcu fra Museet for Syddjurs.

Blik gennem Knebelbro i 2010.

Blik gennem Knebelbro i 2010.

En øjenåbner for historisk interesserede

Fortælleværkstedet er et samarbejde mellem Museet for Syddjurs, Molsarkivet og foreningen Fortællinger fra Mols og Helgenæs.
Værkstedet er optakten til en fortællevandring, som skal finde sted i Knebelbro onsdag 16. juni kl. 19.
"Fortællevandringen retter opmærksomheden ud i byrummet, hvor lokale fortællinger åbner for en 'anderledes' historiefortælling og formidling," fortæller Suzan Tugcu.
Vandringerne kan for deltagerne være en øjenåbner i forhold til den kulturhistoriske fortælling, der er knyttet til huse, baghaven, byen, landskabet, marken, hos naboen eller tidligere generationer.

Museumleder Jakob Vedsted og antropolog Susan Tugcu fra Museet fra Syddjurs foran pakhuset Brohuset i Knebelbro.

Museumleder Jakob Vedsted og antropolog Susan Tugcu fra Museet fra Syddjurs foran pakhuset Brohuset i Knebelbro.

Knebelbro er en særegen kystby

Fortællesporet er en del af en større satsning fra museets side, som i løbet af 2010 og 2011 også tager fat på andre lokaliteter i området.
"Det der kendetegner aktiviteterne er, at vi arbejder sammen med lokale foreninger, nøglepersoner samt børn og unge om formidling om byerne og landskabet," siger Suzan Tugcu.
Knebelbro er i danmarkshistorisk sammenhæng en særegen kystby, der er blevet betegnet som skibsfartens svar på en stationsby. Omkring den gamle anløbsbro, det oprindelige pakhus og ladepladsen, hvor dampskibene lagde til, har et mindre bysamfund taget form langs kysten i tilknytning til sejladsen fra slutningen af 1800-tallet. Det kompakte bymiljø, der har fået betegnelsen 'bevaringsværdigt kulturmiljø', er samtidig rig på historiske bygninger og spor.
Deltagere i fortælleværkstedet skal tilmelde sig til Museet for Syddjurs i Ebeltoft på tlf. 2158 7230. Der opkræves et mindre beløb for kaffe og kage.

Detalje fra pakhuset Brohuset i Knebelbro.

Detalje fra pakhuset Brohuset i Knebelbro.

Jens Vejmand i arbejde i Knebelbro.

Jens Vejmand i arbejde i Knebelbro.

Der var også kongeligt besøg i Knebelbro.

Der var også kongeligt besøg i Knebelbro.

Publiceret 07 May 2010 11:03