Debat Syddjurs:

Tager Kommunen strøm på os?

Af Steen Myrwick, Østergårdsparken 21, 8410 Rønde Formand for Grundejerforeningen Østergårdsparken

"Der har længe rumlet truslen om, at grundejere boende på privat fællesveje, selv skulle til at betale for drift og vedligeholdelse af gadebelysningen. Privatvejsloven giver Byrådet hjemmel til at indføre denne brugerbetaling, så det er såmænd ikke til diskussion. Men først skal byrådet altså beslutte dette. Situationen er imidlertid denne, at forvaltningen allerede har eller er ved at pålægge de enkelte grundejere/grundejerforeninger denne byrde, efter min opfattelse uden hjemmel, da denne jo alene ligger ved byrådet.

Der er altså ikke lige ret for Per, som for Poul.

En initiativgruppe bestående af formændene for Grundejerforeningerne Gåsebakken, Overgårdsparken og Østergårdsparken alle Ugelbølle indkalder derfor til møde for grundejerforeninger, der varetager interesserne for beboere på private fællesveje.

Hensigten med mødet er at få etableret en Sammenslutning af overnævnte foreninger.

Formålene med Sammenslutningen er bl.a., at være talerør for grundejerforeningerne i Syddjurs Kommune i alle forhold omkring Privatvejsloven og dennes ensartede håndhævelse i kommunen og at være forhandlingspart i forbindelse med indgåelse af aftaler med leverandører af ydelser til drift og vedligeholdelse af vej og gadebelysning. Dette samarbejde skal resultere i, at alle stordriftsfordele kommer de enkelte grundejere til gode.

Der findes i dag adskillige private fællesveje, der ikke har en grundejerforening. Der findes endnu flere private fællesveje, der ikke har egen el-måler. Begge dele kan af kommune kræves oprettet og betalt af grundejerne / grundejerforeningerne. Etablering af en el-måler koster alene mellem 15- og 25.000 kr.
Vi må kræve af kommunen, at den giver et passende varsel, såfremt det besluttes at ændre i hidtidige praksis, hidtidige tilstande.

Yderligere information vil blive givet på mødet, der finder sted 10. maj kl. 1900 i Ugelbølle Forsamlingshus. Tilmelding til Keld Lund Nielsen, overgaardsparken61@stofanet.dk eller tlf. 31 37 00 61."Publiceret 01 May 2010 13:54