Med den røde farve som baggrund holdt Syddjurs borgmester Kirstine Bille sin første af tre 1. maj taler.

Med den røde farve som baggrund holdt Syddjurs borgmester Kirstine Bille sin første af tre 1. maj taler. "Regeringen bryder en aftale med os, hvis den smider yderligere besparelser i hovedet på os," lød det fra Syddjurs borgmesteren.

Syddjurs borgmester:

: - Vi holder vores del aftalen, mon finansministeren gør det samme?

Regeringen har bebudet, at kommunerne skal spare 4 milliarder kroner frem til 2013. Det vil belaste Syddjurs Kommunes i forvejen dårlige økonomi med yderligere 35-40 mio. kroner i Syddjurs, hvis besparelsen bredes ud over alle kommuner, ifølge Syddjurs borgmester Kirstine Bille.

Af
Af Lars Norman Thomsen

"Vi holder vores del af aftalen, som vi har indgået med regeringen, om udviklingen i kommunens økonomi," kunne Syddjurs borgmester Kirstine Bille (SF) fortælle tilhørerne ved 1. maj mødet på Hotellet i Rønde.
Syddjurs Kommune blev i sidste byrådsperiode "sat under administration", som det populært hedder, når en kommune indgår en aftale med kommunernes minister om en plan for saneringen af en betændt økonomi. For Syddjurs Kommunes vedkommende betyder det, at likviditeten målt på kassebeholdningen skal forbedres markant og være på 73 mio. kroner ved udgangen af 2011.
"Jeg er nu meget spændt på om finansministeren bryder sin del af aftalen med Syddjurs, hvis regeringens plan om, at kommunerne skal spare 4 milliarder kroner frem til 2013, skal spredes ud på alle kommuner. Bliver det tilfældet, vil det ifølge vores hovedregning belaste vores økonomi med yderligere 35-40 mio. kroner, og så mener jeg, at der er tale om, at regeringen bryder aftalen," sagde Kirstine Bille.
Syddjurs Byråd skal i forvejen finde besparelser på 40 mio. kroner i næste års budget. Et efterslæb fra det seneste budgetforlig, hvor forligsparterne ikke nåede frem til øremærke beløbet bestemte områder i budgettet.

Udligningsreform

"Vi kan ikke lægge budget efter, at vi får en retfærdig udligningsreform kommunerne imellem, men derfor kan vi godt arbejde for, at der kommer en reform efter nogle objektive kriterier," sagde Kirstine Bille med henvisning til arbejde, som Syddjurs Kommune deltager i sammen med fem andre østjyske kommuner.

Regeringens oplæg

Staten skal spare 10 mia. kr. og kommunerne skal nedlægge 8000 stillinger, ifølge regeringens oplæg. De 10 mia. kr., der skal spares, skal fordeles mellem staten og kommunerne. Staten skal spare 6 mia. kr. og kommunerne skal spare 4 mia. kr. Regeringen vil ikke blande sig i, hvor de 8000 stillinger skal findes i kommunerne, og henviser til det kommunale selvstyre. Lars Løkke Rasmussen opfordrer til, at man samler de kommunale administrationsopgaver i større enheder. Statsministeren nævner skattevæsenet som eksempel. Her har man frigjort 3000 jobs ved at samle skatteligningen. Elevtallet i folkeskolerne vil falde drastisk de kommende år. Et område, som kommunerne kan spare penge på og som kan bruges på den voksende andel af ældre, ifølge statsministeren.

Publiceret 01 May 2010 16:21