Debat Norddjurs:

Hammer kan ikke se sig selv i spejlet

Af Bent Andersen (DF) Havnevej 53, Grenaa:

"Når jeg læser på Lokalavisen Norddjurs hjemmeside under overskriften ,,Benny Hammer kan se sig selv i spejlet'', der handler om det konservative medlem Benny Hammers principper – om et tilbud som viceborgmester og en plads i økonomiudvalget, og at Benny Hammer takkede nej af de principielle grunde og årsager, at han ikke ville og kunne arbejde sammen med Dansk Folkeparti, går det virkeligt op for mig, hvem de konservative har valgt som tillidsrepræsentant til at sidde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune, og hvem Benny Hammer egentlig er.
Benny Hammer påstår, at han ikke kan og vil arbejde sammen med Dansk Folkeparti, men hvordan kan det så være, at Benny Hammer og Inger K. Andersen sammen skaffede flertal på flere områder i forrige budgetforlig?

Og hvordan var Benny Hammers opførsel under konstitueringen til den ny kommunalbestyrelse her i år 2010? Benny Hammer var meget opsat på et af de største kup i nyere dansk kommunalpolitik. Da Dansk Folkeparti sad i forhandlinger med Socialdemokratiet, forhandlede Benny Hammer seriøst med Venstre – Borgerlisten og SF om at gøre Mads Nikolajsen til borgmester. Benny Hammer var så ivrig i sit rænkespil, at han bogstavelig taget greb fat i mig på gangen lige uden for borgmesterkontoret og spurgte direkte om ikke jeg kunne påvirke resten af Dansk Folkepartis forhandlingsrepræsentanter til et deltage, så Socialdemokraterne og Jan Petersen blev sat uden for indflydelse, hvilket jeg uden at tale med andre om straks modsatte mig.

Jeg må konkludere, at Benny Hammer er en hykler, taskenspiller og øjentjener. Han er en politiker man ikke kan regne med ,og han har da heller aldrig været med i de helt stører aftaler, og kommer det næppe heller med de attituder der fremlægges på Lokalavisen/Norddjus hjemmeside.

Nej, Benny Hammer kan ikke, hvis han har samvittighed, se sig selv i spejlet."

Publiceret 11 February 2010 17:47