Borgerne i Ryomgård kan nu orientere sig om begivenheder, arrangementer, handels- og erhvervsliv på www.ryomgaard.dk, som Ryomgård Distriktsråd har taget initiativ til at få lavet.

Borgerne i Ryomgård kan nu orientere sig om begivenheder, arrangementer, handels- og erhvervsliv på www.ryomgaard.dk, som Ryomgård Distriktsråd har taget initiativ til at få lavet.

Ryomgård har fået sin egen hjemmeside

Borgerne i Ryomgård har nu mulighed for at orientere sig om de nære ting i byen på hjemmesiden www.ryomgaard.dk.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Ryomgård Distriktstråd har lavet en ny hjemmeside til Ryomgård, hvor erhvervs- og handelsliv og foreninger af alle slags har fine muligheder for at gøre opmærksom på sig selv. Siden rummer mange muligheder for at få et overblik over begivenheder og arrangementer i Ryomgård. ligesom den giver rum til, at borgerne kan debattere og kommunikere med hinanden.
Adressen er www.ryomgaard.dk .

Hjælpere søges

Ryomgård Distriktsråd præsenterede hjemmesiden for interesserede borgere og repræsentanter for foreningslivet i denne uge.

"Vi var samlet 20-25 mennesker, og der var begejstring for hjemmesiden, og de muligheder den betyder for ikke mindst foreningslivet," siger Kirting Olesen, næstformand i Ryomgård Distriktsråd.

Hjemmesiden har Marianne Jakobsen og Stefan Kalmar fra Distriktsrådet som tovholdere. Sune Wyrtz har stået bag design og de tekniske løsninger.

"Vi håber, at der vil melde sig nogle interesserede, der kan hjælpe til med at opdatere og passe hjemmesiden. Det har vi brug for lige nu," siger Kirting Olesen.

Præmierer gode projekter

Ryomgård Distriktsråd har meldt ud, at bestyrelsen er villige til at præmiere gode idéer fra borgere, der kan få Ryomgård til at rykke, men der skal også være tale om unikke og banebrydende tiltag for, at det udløser en sum penge.

"Det er suverænt op til bestyrelsen at beslutte om vi mener, at et forslag er så enestående og kan få så vidtrækkende betydning for Ryomgård, at vi synes det fortjener opmærksomhed i form af en lille sum penge," siger Kirting Olesen, der understreger, at der ikke bliver ikke om beløb i større målestok.

Generalforsamling

- Ryomgård Distriktsråd blev dannet på en stiftende generalforsamling i foråret 2009. - Den første ordinære generalforsamling holdes 15. marts på Marienhoffskolen - Ifølge vedtægterne er alle syv i bestyrelsen på valg - Distriktsrådets primære opgave er at være igangsætter, inspirator og talerør for Ryomgård - ikke mindst i forhold til byråd og embedsmænd

Publiceret 11 February 2010 14:32