Morten Bech, 39, medlem af bestyrelsen i Konservative Norddjurs, er foreløbig den eneste, der har meldt sig som interesseret i at blive folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Djurskredsen.

Morten Bech, 39, medlem af bestyrelsen i Konservative Norddjurs, er foreløbig den eneste, der har meldt sig som interesseret i at blive folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Djurskredsen.

Konservative jagter folketingskandidat på Djursland

Det Konservative Folkeparti har indledt jagten på en folketingskandidat i Djurskredsen.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det Konservative Folkeparti mangler en folketingskandidat i Djurskredsen, og derfor er partiets to vælgerforeninger i Norddjurs og Syddjurs nu i fuld gang med at finde manden eller kvinden, der har formatet til at sparke hoveddøren ind til Christiansborg, så Djursland kan få en stemme mere på Tinge.
De Konservative har været uden folketingskandidat, siden Lone Myrwick, Ugelbølle, i foråret 2009 var nødt til at trække sit kandidatur af helbredsmæssige årsager. Myrwick var kommet til i maj 2008, da den daværende kandidat, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, Benny Hammer, reelt blev vejet og fundet for let af bestyrelsen i Syddjurs med det resutat, at Hammer tog sit gode tøj og gik og dermed banede vejen for Lone Myrwick, der uden sværdslag blev partiets nye folketingskandidat.

Morten Bech er parat

Morten Bech, 39, med bopæl i Trustrup har allerede meldt sig på banen som den foreløbig eneste. Han blev medlem af partiet for et år siden og opstillede ved kommunalvalget i 2009 i Norddjurs Kommune uden dog at blive valgt.
"Jeg har tilkendegivet, at jeg gerne vil være kandidat i Djurskredsen. Efter min mening trænger vi til at få et lokalt ansigt, der kan bringe Djursland på landkortet," siger Morten Bech, der altid har boet på Djursland.
Han er selvstændig erhvervsdrivende, ejer Bech Hair i Grenaa og lever ellers af at sælge ejendomme. Tidligere drev han Kvik Køkkener i Egå.
"Jeg gik ind i politik, da der var snak om at nedlægge Toubroskolen, hvor mine børn går i skole. Jeg er stor tilhænger af at bevare de små skoler ellers ødelægger du mindre landsbyer," siger Morten Bech, der tidligere har stemt på Venstre, men med årene er blevet stemt for de konservative grundholdninger:
"Jeg mener, at vi konservative anerkender det personlige ansvar for hinanden side om side med det enkelte menneskes muligheder for selv at afprøve sin talenter."

Vælges i foråret

Ifølge Steen Myrwick, formand for Syddjurs Konservative, har de to partiforeningers bestyrelser på Djursland aftalt kvartalsvise møder, og på det næste møde i rækken vil valg af folketingskandidat være øverst på dagsordenen.
"Vi skal for alt i verden ikke have en gentagelse af det forløb, vi havde i 2008, da vi skulle finde vores kandidat. Jeg håber, at de to bestyrelser i forening kan blive enige om at pege på en kandidat, som medlemmerne kan tage stilling til."
Steen Myrwick bekræfter, at man i Syddjurs har mødtes med Morten Bech, men ellers har han på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til mulige kandidater. Kun siger han dog: "Vi skal have en lokal kandidat, der kender Djursland."

Djurskredsen

Djurskredsen er en opstillingskreds i Østjyllands Storkreds. Kredsen blev oprettet i 2007. Den består af Norddjurs og Syddjurs kommuner. I forhold til de gamle kommuner består kredsen af Ebeltoft, Midtdjurs, Rosenholm, Rønde, Grenaa, Nørre Djurs og Rougsø kommuner samt den østlige del af Sønderhald Kommune

Publiceret 11 February 2010 15:52