Debat:

Hjælpen kommer når 1-1-2 kalder

Af Bent Hansen (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland

”Ved nødsituationer ring Alarm 112”. Sådan har der i mange år stået på en af de første sider i telefonbogen, og det skal vi bare fortsætte med at gøre.
Af en række læserbreve kan man få indtrykket af, at der er vendt op og ned på det vi ved om ambulancer og akut hjælp. Det er der ikke.
Der er ikke rokket ved, at det er politifolk, der døgnet rundt tager telefonen på Alarmcentralen og står for den første vurdering af, hvilken hjælp borgeren har brug for.
Det nye er, at politiet siden 1. december ikke længere selv prioriterer, hvilke ambulancer der skal løse hvilke opgaver.
Vurderer politiet, at der er brug for en ambulance, sender politiet opkaldet videre til en ny AMK-Vagtcentral i Region Midtjylland. Den har vi oprettet for at sikre, at borgerne får den rigtige hjælp.
Derfor er der ansat sygeplejersker og speciallæger på AMK-Vagtcentralen.
De kan ud fra deres sundhedsfaglige viden rådgive om, hvad der vil være den bedste hjælp til borgerne i situationen.
Det kan fx være: Skal der sendes en ambulance af sted hurtigst muligt?
Skal borgeren have besøg af en vagtlæge for en nærmere vurdering?
Eller er det noget, skadestuen kan ordne?
Patienten kan fx også tale med en sygeplejerske i minutterne, inden ambulancen når frem og få gode råd til, hvad man gøre for at lindre smerter mv.
AMK står for Akut Medicinsk Koordinering - og koordinering er der netop brug for, når hele det præhospitale sundhedsberedskab skal bruges bedst muligt.
AMK-Vagtcentralen har et komplet overblik over, hvor alle ambulancer, lægebiler og akutbiler befinder sig i hele Region Midtjylland.
Det nærmeste køretøj sendes af sted, og AMK-Vagtcentralen kan se, hvis fx alle ambulancer er optaget i et bestemt område.
I det tilfælde rykker AMK-Vagtcentralen på forkant rundt på ledige køretøjer, så der igen er ambulancer klar til udrykning i alle egne af regionen.
Ud over ambulancer er der 10 steder i regionen akutbiler/lægebiler på vagt døgnet rundt.
Det er en markant styrkelse af hjælpen i tiden mellem ulykken og ankomsten til nærmeste akutmodtagelse.
Populært sagt flytter vi hospitalernes ekspertise ud til patienterne på skadestedet. Bilerne er bemandet med moderne udstyr og dygtige fagfolk, som sørger for hurtig behandling.
Regionsrådet er meget optaget af, at borgerne i regionen møder både tryghed og god service, når de kalder på hjælp.
Vi følger området nøje og glæder os over, at den nye ambulanceordning er kommet godt fra start. Regionsrådet har sat et servicemål, der siger, at 75 % af de mest hastende ambulancer skal være fremme inden for maksimalt 10 minutter, og i øjeblikket er vi få sekunder fra at nå det mål.
Vi hører gerne om borgernes holdninger til den akutte hjælp før hospitalet.
AMK-Vagtcentralens brugertelefon samler op på både skuffelser og gode erfaringer. Brugertelefonen svarer alle hverdage mellem 09.00-15.00 på telefon 70 202 201.

Publiceret 31 January 2010 13:00