Formand for Fjerupgårde Forsamlingshus Erik Dolby har været med i Fjerupgårde Forsamlingshus i mange år. Det samme har den øvrige bestyrelse, men nu går den ikke mere - bestyrelsen er slidt op, og nye folk må til.

Formand for Fjerupgårde Forsamlingshus Erik Dolby har været med i Fjerupgårde Forsamlingshus i mange år. Det samme har den øvrige bestyrelse, men nu går den ikke mere - bestyrelsen er slidt op, og nye folk må til.

Fjerupgårde Forsamlingshus søger bestyrelse

Den siddende bestyrelse i Fjerupgårde Forsmlingshus stiller sit mandat til rådighed for en ny bestyrelse.

Af
Af Anette Bonde

Bestyrelsen i Fjerupgårde Forsamlingshus har uden held gennem længere tid forsøgt at finde nye medlemmer til en ny bestyrelsen. Den siddende bestyrelse har derfor besluttet at stille deres mandat til rådighed for en helt ny bestyrelse.
Der vil nu blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Den finder sted torsdag 11. februar, hvor de beboere i området, der ønsker at fremskaffe en ny bestyrelse kan møde op.
Bestyrelsen skal bestå af fem bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en revisor.
På den ekstraordinære generalforsamling er det muligt at købe medlemskort til huset, idet det kun er beboere med medlemskort, der kan være opstillingsberettiget og stemmeberettiget.
Den nuværende formand Erik Dolby oplyser, at bestyrelsen, som sidder nu, viderefører huset i hele 2010, så de udlejninger der er aftalt, vil blive overholdt.

Håber at nye folk dukker opErik Dolby fortæller, at den siddende bestyrelse i et år har forsøgt at finde afløsere. Det har ikke været muligt, og nu ser man ikke anden udvej end at kaste håndklædet i ringen.
"Bestyrelsen er slidt op, og nu har vi besluttet at stoppe. Så bliver der plads til nye folk - det kan være at der dukker nogle op med nogle helt nye ideer."
Han håber, at forsamlingshuset kan føres videre, og at det også fremover vil være samlingssted for folk på egnen.
"Det har været hyggeligt at mødes her. Ofte har vi jo mødt folk, som vi ellers ikke ser i det daglige, idet det jo er mennesker, der ligesom os selv er fuldt aktive i det daglige."
Hvis ikke det lykkes at finde folk til en ny bestyrelse, vil Fjerupgårde Forsamlinghus blive solgt, når dette års udlejninger er gennemført.

Forsamlingshuset hørte i sin tid til den daværende skole, der brugte det til gymnastik. Skolen lå overfor på den modsatte side af vejen. Loppemarkeder og udlejning har i årenes løb båret huset oppe. Af hensyn til tidsforbrug valgte den siddende bestyrelse for otte år siden at stoppe med loppemarkeder. I stedet påtog bestyrelsen sig at stå for rengøringen af huset efter udlejning. Udover private udlejninger har der blandt andet været fælles grillaftener, fællesspisning og rejseforedrag. Økonomien i huset balancerer med indtægter fra kontingent og udlejning. De seneste tre år har der været foretaget store investeringer til nyt køkken, forgang og handicapvenligt toilet.

Publiceret 30 January 2010 07:00