Borgmester Kirstine Bille (tv) og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen underskrev klimakommuneaftalen torsdag i den integrerede institution Æblehaven i Ebeltoft.

Borgmester Kirstine Bille (tv) og præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen underskrev klimakommuneaftalen torsdag i den integrerede institution Æblehaven i Ebeltoft.

Syddjurs - en af 58 klimakommuner

Syddjurs Kommune hører nu med til flokken af klimakommuner i Danmark.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Syddjurs Kommune kan nu prale af at være en af 58 klimakommuner i Danmark. Forleden beseglede borgmester Kirstine Bille (SF) aftalen sammen med præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Det skete ved en lille seance i den integrerede institution Æblehaven i Ebeltoft, en ud af 9 daginstitutioner i kommunen, som har fået soldrevne varme- og ventilationsanlæg.

Gode forudsætninger

Som klimakommune har Syddjurs forpligtiget sig til at reducere CO2-udledningen med 2 procent eller mere om året indtil 2025.

Klimakommuneaftalen ligger i en naturlig forlængelse af det samarbejde som Syddjurs Kommune allerede har indgået med Norddjurs Kommune under titlen Djurs Energiland. I den relaterede energihandlingsplan lægges op til en reduktion af CO2 med 40 procent fra 7,3 tons i dag til 4,3 tons i 2025.

På Djursland dækkes 40 procent af energiforbruget allerede af vedvarerende energi imod 17 procent på landsplan. Syddjurs Kommune støtter udviklingen ved at sikre arealer til opførelse af biogasanlæg og vindmøller. Kommunen vil også arbejde, for at mindske andelen af olie og elopvarmende boliger, ved at støtte udbredelsen af fjernvarmenettet.

Klimakommune

For at blive Klimakommune er der forskellige krav, der skal være opfyldt: - kommunen skal bl.a. have en opgørelse over kommunens CO2 udledning - kommunen skal have en handlingsplan for klimaarbejdet, og planerne skal løbende udføres og udvikles. - kommunen skal reducere CO2 - udledningen med minimum 2 procent om året på kommunens egne aktiviteter over en given årrække - dvs. at der er fokus på alt fra dagrenovation til kørselsbehov og energiforbrug i bygninger.

Publiceret 29 January 2010 14:47