Nye krav til hestehold sætter rideklubberne under pres. For eksempel skal mange af dem skal i år bygge nye hestebokse, idet det pr. 1. januar 2011 er forbudt at opstalde heste i spiltov. Arkivfoto.

Nye krav til hestehold sætter rideklubberne under pres. For eksempel skal mange af dem skal i år bygge nye hestebokse, idet det pr. 1. januar 2011 er forbudt at opstalde heste i spiltov. Arkivfoto.

Kultur og udviklingsudvalget i Norddjurs i tænkeboks om rideklubbers fremtid

Kultur og Udviklingsudvalget i Norddjurs skal i år træffe en beslutning om rideklubbernes fremtid. I tirsdags var udvalget på besøg i to rideklubber.

Af
Af Anette Bonde

I følge ny lov om hestehold skal hestene både hos private hesteejere og i rideklubber sikres bedre forhold. Der er tale om højere krav til blandt andet boksstørrelser, lysindfald, loftshøjde og ventilation. Allerede 1. januar 2011 bliver det forbudt at have heste opstaldet i spiltov.
I mange tilfælde kræver de nye krav ombygning af eksisterende stalde. Mange rideklubber vil få svært ved at få økonomien til at hænge sammen, både fordi det koster mange penge at bygge om, og fordi de får færre hestebokse og dermed færre lejeindtægter.
Rideklubberne har derfor henvendt sig til Kultur- og udviklingsudvalget for at bede om hjælp, og der blev i løbet af sidste år afholdt flere møder.

Besøg i rideklubber

Endnu har udvalget ikke lagt sig fast på en løsning, og med ny konstituering efter kommunalvalget og nye medlemmer i udvalget har formand Lars Møller (S) valgt at lade afgørelsen vente lidt endnu, indtil de nye medlemmer har haft mulighed for at sætte sig ind i problematikken. Udvalget var således på besøg i Dolmer Rideklub og Djursland Rideklub tirsdag i sidste uge.
Hanne Andersen, Dolmer Rideklub, fortæller, at man fik en god og konstruktiv snak om fremtidsmulighederne for ridesporten i Norddjurs Kommune og Dolmer Rideklub i særdeleshed. I Dolmer Rideklub står man med en konkret udfordring i år, idet man her har tretten heste og ponyer opstaldet i spiltov.

Ingen afgørelse endnu

Lars Møller oplyser, at punktet vil blive drøftet ved næste møde i kultur- og udviklingsudvalget. Men det kommer ikke på som et dagsordenspunkt, der skal ende med en beslutning - det er man ikke klar til endnu. Der skal findes en løsning, der er bedst for rideklubberne og som samtidig er økonomisk realisabel for både rideklubber og Norddjurs Kommune.
Indtil videre er der ifølge Lars Møller opstillet tre scenarier. Den ene går ud på at opføre et ridecenter i hver sin ende af Norddjurs Kommune til afløsning af de nuværende rideklubber. Den anden er ligelgedes funderet i to ridecentre, ét i øst og ét i vest, og så tilføjet nogle mellemløsninger. Tredje model er, at der laves nogle lovlige løsninger ude hos de enkelte rideklubber.
Lars Møller fortæller, at han ikke selv har besluttet sig endnu.
"Jeg er lidt i tvivl om, hvilke af de tre modeller vi skal køre efter. Det skal afgøres i samarbejde med udvalget og rideklubberne."

Publiceret 29 January 2010 12:39