Ninna Thomsen (S), formand for Udvalget for Sundhed og Ældre, beder nu Regionsrådet forklare, hvorfor reglen om transport til nærmeste sygehus tilsyneladende ikke gælder borgere i Syyddjurs.

Ninna Thomsen (S), formand for Udvalget for Sundhed og Ældre, beder nu Regionsrådet forklare, hvorfor reglen om transport til nærmeste sygehus tilsyneladende ikke gælder borgere i Syyddjurs.

Gælder reglen om nærmeste sygehus ikke borgerne i Syddjurs?

Syddjurs Kommune har bedt Region Midtjylland forklare, hvorfor reglen om, at akut indlagte patienter skal køres til nærmeste sygehus tilsyneladende ikke gælder for borgere i Syddjurs.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvis du bliver akut indlagt med ambulance, vil ambulancen automatisk køre dig til nærmeste sygehus. Du vil efter undersøgelse på sygehuset kunne vælge et andet offentligt sygehus, er grundreglen i Region Midtjylland.

Men formanden for Udvalget for Sundhed og Ældre, Ninna Thomsen (S) har nu i tre tilfælde hørt om borgere i Ebeltoft, der er blevet kørt til Regionshospitalet i Randers.
"Det er jo ikke i pagt med Regionsrådets erklærede politik, at patienter fra Ebeltoft bliver kørt til Randers og ikke til Aarhus," siger Ninna Thomsen, der derfor har bedt forvaltningen om at skrive til Region Midtjylland for at få afklaret, hvorfor reglen om kørsel til nærmeste sygehus tilsyneladende ikke gælder borgerne i Syddjurs.

"Vores forvaltningsdirektør Jørgen Andersen har skrevet til Region Midtjylland i denne uge, og når svaret foreligger, vil jeg naturligvis handle politisk og tage kontakt til Bent Hansen ( formand for Regionsrådet, red.), hvis vi ikke har fået en god forklaring på, hvorfor reglen om nærmeste sygehus ikke gælder i Syddjurs," siger Ninna Thomsen

Se også www.sum.dk/Aktuelt/.../Pjece_om_frit_valg_af_sygehus.aspx

Publiceret 29 January 2010 11:20