Jesper Mathiesen (i midten), der her ses omkranset af partifællerne Kai Petersen (tv) og Ninna Thomsen (th), kvitter sit civile lederjob i det næste halvandet år for udelukkende at koncentrere sig om sine politiske hverv i Syddjurs Kommune.

Jesper Mathiesen (i midten), der her ses omkranset af partifællerne Kai Petersen (tv) og Ninna Thomsen (th), kvitter sit civile lederjob i det næste halvandet år for udelukkende at koncentrere sig om sine politiske hverv i Syddjurs Kommune.

Syddjurs:

PUK-udvalgsformand tager orlov fra sit civile lederjob

Den socialdemokratiske formand for PUK-udvalget, Jesper Mathiesen, har erkendt, at lokalpolitik og et job som administrativ leder på Virupskolen ikke længere kan forenes. Det har han taget konsekvensen af, personligt og økonomisk.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Socialdemokratiets byrådsmedlem Jesper Mathiesen, som fra årsskiftet overtog formandsjobbet i Plan, Udvikling og Kultur efter borgmester Kirstine Bille, har besluttet, at han i en periode udelukkende vil koncentrere sig om sine politiske hverv.

Derfor har han søgt og fået bevilget orlov indtil 31. juli 2011 fra sit job som administrativ leder på Virupskolen ved Hjortshøj, som er en del af skolevæsenet i Aarhus Kommune.

"Efter samråd med min familie har jeg besluttet at geare ned i foreløbig en periode på halvandet år og udelukkende koncentrere mig om mit virke i lokalpolitik," siger Jesper Mathiesen.

Allerede i sidste byrådsperiode, hvor han var formand for Udvalget for Job & Erhverv, bidrog han til debatten om lokalpolitikeres arbejdsvilår ved at pege på, at der var grund til at bedre vilkårene, ikke mindst for gruppeformændene som ofte må rykke mange dage - og aftener med - ud af kalenderen til ugunst for de pågældendes civivle jobs.

Tager konsekvensen

Der er ikke tegn i sol og måne på, at der bliver ændrede arbejdsvilkår for lokalpoplitikere lige med det første. Derfor har Jesper Mathiesen besluttet sig for selv at trække en streg, selv om hans beslutning har naturlige konsekvenser for privatøkonomien.

"Jeg vil ikke ødelægge mig selv, og derfor er vi i min familie enige om, at vi skruer ned for vores forbrug. Man kan sige, at jeg selv tager konsekvensen og ikke sidder og venter på, at arbejdsvilkårene for lokalpolitikere skal blive bedre," siger Jesper Mathiesen, der kan oppebærre en årsløn på cirka 246.000 kr. for sin politiske hverv. Det er kun jobbet som udvalgsformand og selve byrådshvervet, der kaster penge af sig. De øvrige hverv er alle ulønnede.

Afviser fremtidstanker

Jesper Mathiesen afviser pure, at han tager dette skridt for at blive kørt i stilling som Socialdemokratiets borgmesterkandidat ved kommunalvalget om fire år.

"Det har jeg slet ikke tænkt på. Jeg er glad for at beskæftige mig med politik, og jeg skal bestride formandsposten i et udvalg, hvor der forventes, at jeg dukker op til mange forskellige arrangementer, men min beslutning er udelukkende begrundet i, som jeg sagde tidligere, at jeg ikke vil gøre det umuligt for mig selv."

Virupskolen søger både en ny administrativ leder og en ny pædagogisk leder, der kan indgå i den ledelseskvartet, som er normen for ledelsesstrukturen på de aarhusianske skoler.

Publiceret 28 January 2010 15:14