Debat:

Vindmølle-energi til Anholt?

Af
Af Allan Gjersbøl Jørgensen

Kommunalbestyrelsesmedlem (S)

Teknik- og miljøudvalget

Grenaa

Hvorfor er Anholt ikke stillet en garanti for vindmølleenergi?!
Jeg forstår ikke at man i projektet ANHOLT Havmøllepark ikke kan finde økonomi til at garantere øen grøn energi i form at en rørledning i lighed med den som forsyner Jylland.
Rørledningen vil naturligvis ikke være dyrere end den som skal lægges fra møllerne i Kattegat og helt ind til Djurslands kyst. Dette skyldes at mølleparken placeres omtrent midt imellem Anholt og Djursland. Dermed skulle man mene, at den gene som borgerne kunne føle ved at horisonten på en klar dag brydes at x-antal møller er lige stor for folk på Djursland og Anholt.

Anholt ligger "baghave" til ikke bare Danmarks største, men verdens største havmøllepark med 80-174 vindmøller. Derfor er det i min optik meget beklageligt at folketingets partier ikke kan finde midler i energiaftalen til dét, der velsagtens kun er en mindre merudgift.
Jeg er helt bevidst om, at det er kroner og øre koster at lægge en rørledning til Anholt som den der planlægges til Djursland. Dette forandre dog ikke at havmølleprojektet, der skal forsyne 400.000 husstande med energi, oplever en forundrende besparelse.

Argumentet fra Energistyrelsen er at det samfundsøkonomisk ikke kan betale sig. Jeg har vanskeligt ved at forestille mig, hvordan én enkelt rørledning til Anholt kan påvirke hele samfundsøkonomien i en alvorlig grad. Det er bemærkelsesværdigt at man kan anvende samme argument imod en rørledning til Anholt og en kæmpe Kattegatbro!
– Er der er ikke forskel?
Grønenergi til Anholt kunne medvirke til at øen bliver Co2-neutral i stil med Samsø, hvor Energiakademiet på øen har modtaget miljøets Nobelpris. Samsø er verdenskendt for dette og besøges ofte af imponerede udenlandske delegationer og ligeledes turister. Kunne Anholt ikke følge Samsøs gode eksempel i fremtiden, hvor klimaforandringerne er den altoverskyggende udfordring?

Publiceret 28 January 2010 15:46