Erik Bjørn Olsen

Erik Bjørn Olsen

Debat Norddjurs:

Både glædeligt og alvorligt

Debatten mellem folketingsmedlem Anne-Mette Winther Christiansen (V) og Erik Bjørn Olsen om kystsikring ved Anholt fortsætter...

Af Erik Bjørn Olsen Karlby Strandvej 7, Grenaa:

"Jeg vil tillade mig at knytte nogle kommentarer til Anne-Mette Winther Christiansens svar på mit læserbrev "Tvivlen nager".
Hun skriver, at kystsikring af Anholt er "en god sag, som ikke fortjener at live omtalt som politisk snik-snak, men som derimod fortjener at blive taget alvorligt." Det er jeg helt enig i, og det er netop for at sikre seriøsiteten, at jeg har stillet mine spørgsmål til A-MWC. Og det kan undre mig, at hun ikke kan se forskel på, om man retter kritik eller stiller nogle spørgsmål. Mine spørgsmål blev stillet, fordi det er glædeligt, at noget tyder på, at det endelig kommer skred i sagen om kystsikring på Anholt. Og mine spørgsmål ønskede blot at få afdækket, om der er hold i optimismen. Jeg må desværre sige, at min tvivl ikke er blevet erstattet af fakta, men med erklæringer om de bedste hensigter og viljer, som ingen kan være uenige i:
Venstre og A-MWC vil "kæmpe for, at der bliver bevilget penge til Anholt".
Og "Vestres trafikordfører, Kristian Phil Lorentzen, har allerede rettet henvendelse til Transportministeren og påpeget problemet." Jamen, det er i hvert fald en gratis omgang, der skal få det til at se ud, som om Transportministeren indtil denne henvendelse har været uvidende om problemerne på Anholt, hvilket A-MWC udmærket ved ikke er tilfældet. Altså, et forsøg på at profilere Venstre uden, der egentlig bliver bidraget med noget nyt.
Evnen til at dramatisere situationen mangler heller ikke: Vejen mellem havnen og byen er "tæt på bogstaveligt talt at styrte i havet." . (A-MWCs formuleringer: "at redde Anholt og sikre kysten" og "en katastrofe for Anholt." er også lidt for vidtløftige for mig)
Desuden er det værd at lægge mærke til at A-MWC - uden yderligere forklaringer - i dette læserbrev vil hente pengene fra en pulje 8 mio. kr. på Finansloven 2010 og 2011 til kystsikring af de små øer, mens det sidste gang var en pulje øremærket trafik til øer, der måtte holde for. Dette skift er i sig selv ikke betydningsfuldt – det er tilladt at blive mere vidende, men det fortæller lidt om kvaliteten af overvejelserne bag det første indlæg.
For at der ikke skal rejses for store forhåbninger til de statslige midler til kystsikring, vil jeg gøre opmærksom på, at der kun er tale om 4 mio. kr. pr. år.
Jeg takker for uddybningen af den dybere mening med det første læserbrev. Desværre bekræfter den mine bange anelser. Det eneste nye i denne sammenhæng er meldingen om, at der på Finansloven er afsat 8 mio. kr. over to år til kystsikring af de små øer, og A-MWC indflydelse på den bevilling er vel begrænset. Men den bevilling kendte vi godt i forvejen fra en pressemeddelelse fra Transportministeriet fra d. 12. november 2009.
Så nu gælder det vel blot om at få lavet et projekt om kystsikringen, så vi kan drage nytte af Venstres tilsagn om at ville kæmpe for, "at pengene fra denne pulje når frem til Anholt."

Publiceret 28 January 2010 20:35