Skattelettelser til borgerne i Syddjurs og Norddjurs i 2010

Tal fra Skatteministeriet viser, at gennemsnitsborgeren i Syddjurs kan regne med en årlig skattelettelse i 2010 på 4.320 kr. I Norddjurs er tallet 3.860 kr. Årsagen er regeringen og Dansk Folkepartis såkaldte Forårspakke 2.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hr. og Fru Middelmand i Syddjurs kan se frem til en skattelettelse på 4.320 kr. i 2010. Det viser tal fra Skatteministeriet. Tilsvarende får den gennemsnitlige borger i Norddjurs 3.860 kr. mere til husholdningen i indeværende år.
Det er skattereformen, den såkaldte Forårspakke 2, som i foråret blev vedtaget med stemmer fra regeringen og Dansk Folkeparti, som slår igennem på den måde.

Mindre skat på arbejde

I de første år vil skattereformen pumpe adskillige flere mia. kr. ud til privat forbrug (og/eller opsparing), end der kommer ind gennem nye afgifter mv. Simpelthen for på den måde at sætte skub i økonomien. Først på længere sigt er reformen fuldt finansieret.

I 2010 er der skattelettelser (lavere mellem- og topskat, lavere bundskat mv.) for i alt 29,5 mia. kr., mens der kun kræves 15,4 mia. flere kroner op i grønne afgifter, multimedieskat mv. Den finanspolitiske lempelse er derfor 14,1 mia. kr. i 2010.

Skat/serviceforholdet

Skatteministeriet har også regnet på skat/serviceforholdet for 2009. Tallet udtrykker forholdet mellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Skat/serviceforholdet vil for hele landet pr.definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have et skat/serviceforhold over,under eller lig med 1. Et skat/serviceforhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service i forhold til den beskatning, som borgerne oplever, mens et niveau større end 1 betyder, at borgerne i kommunen betaler en relativ høj skat set i forhold til den service, som kommunen tilbyder.

Skat/serviceforholdet i Syddjurs i 2009 var 1,04, medens det i Norddjurs var 1,02. Altså et udtryk for, at gennemsnitsborgeren i de to kommuner mener, at de skattepenge som han/hun sender til kommunekassen ikke modsvares af en tilsvarende service.

Publiceret 28 January 2010 11:33