Peter Hesselberg er ansat som projektkoordinator på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og skal føre planerne om at inddrage udendørsarealerne i museumsformidlingen ud i livet.

Peter Hesselberg er ansat som projektkoordinator på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og skal føre planerne om at inddrage udendørsarealerne i museumsformidlingen ud i livet.

Herregårdsmuseet inddrager have, park, skov og eng i formidlingen

Det er ikke kun herskabsstuer og køkken, der fortæller om herregårdslivet i gamle dage. På Gammel Estrup - Herregårdsmuseet ved Auning vil man også inddrage de udendørs arealer i kulturformidlingen.

Af
Af Anette Bonde

Gammel Estrup - Herregårdsmuseet har netop ansat cand. mag Peter Hesselberg som projektkoordinator til at føre aktuelle planer om formidling til dørs. Det handler om at fortælle publikum om, hvordan beboerne på herregårdene har brugt de udendørs arealer som prydhaven, lysthaven, køkkenhaven, skovarealerne og engene.
Der er i første omgang tale om et to årigt projekt.
Peter Hesselberg fortæller, at hans opgave bliver at koordinere arbejdet. Til en vis grad skal han dog også have hænderne i jorden, hvilket ikke er ham helt fremmed. Udover eksamensbeviser i historie og medievidenskab fra Århus Universitet har han nemlig erfaringer som landbrugsmedhjælper, og han har taget første del af landmandsuddannelsen.

Naturture med forklaringer

Helt konkret skal publikum, når de besøger museet, have materiale i hånden, der fortæller om herregården udenfor murene. Der skal laves skilte med forklaringer, og der skal laves foldere, naturruter med mere.
"Vi vil lave flere stier i parken til formidlingsture, hvor publikum vises rundt og får fortalt om et givet emne."
Peter Hesselberg oplyser, at der også er planer om at opdatere kanopladsen samt at etablere en legeplads i parken til glæde for børnefamilierne. Han understreger, at også folk fra lokalområdet er velkommen til at benytte legepladsen og de andre faciliteter.
"Hermed håber museet, at udenomsarealerne vil få en større plads i borgernes bevidsthed og i langt højere grad blive benyttet til rekreative formål – også uden for museets åbningstid."
Senere på året skal der oprettes en skoletjeneste med emner som natur og teknik, billedkunst, historie og biologi.

Peter Hesselberg er cand. mag. i historie og medievidenskab ved Aarhus Universitet. Han har beskæftiget sig med markedsføring og formidling i museumsbranchen og har blandt andet udarbejdet kommunikationsstrategien for Struer Museum, ligesom hans speciale omhandlede en kommunikations- og brugeranalyse af Bymuseet i Århus. Peter Hesselberg har desuden en praktisk og teoretisk erfaring fra landbruget. Projektet har opnået støtte fra LAG Djursland, Løvenholm Fonden, Norddjurs Kommune og Friluftsrådet.

Publiceret 28 January 2010 15:23