Havets alger viser sig måske at være en anvendelig ressource til fremstilling af biogas og bioethanol. Arkivfoto.

Havets alger viser sig måske at være en anvendelig ressource til fremstilling af biogas og bioethanol. Arkivfoto.

Forskning i Grenaa i at lave alger til biogas

Et nyt konsortium, AlgeCenter Danmark, vil med base på Grenaa Havn forske i alger.

Af
Af Anette Bonde

AlgeCenter Danmark går nu i gang med at etablere et anlæg til forskning i alger. Det placeres ved Kattegatcentret på Grenaa Havn. Algedyrkningsanlægget skal bruges til at forske i alger som en ny til fremstilling af biogas og bioethanol. Forskningen drives af erhvervslivet og forskere fra Aarhus Universitet og Teknologisk Institut. Med i konsortiet er Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, Kattegatcentret og udviklingsprojektet Havets Hus.
Den første del af anlægges står efter planen færdig i starten af maj. Det vil bestå af otte store dyrkningstanke til kontrolleret dyrkning af tangplanter.
Sektionsleder Peter Daugbjerg Jensen, Teknologisk Institut, konkluderer, at der med det nye anlæg er skabt grundlag for udvikling af et helt nyt erhverv herhjemme baseret på en biomasse, som hidtil kun er anvendt i begrænset omfang i Danmark.

Publiceret 27 January 2010 12:23