Debat Norddjurs:

Tvivlen gnaver

Debatindlæget er en reaktion på det lokale folketingsmedlem Anne-Mette Winther Christiansens læserbrev "Bølgerne gnaver sig ind på Anholt."

Af Erik Bjørn Olsen Karlby Strandvej 7, Grenaa:

"Der er efterhånden ikke grænser for, hvem der føler sig berettiget til at høste af æren for den trafikpolitiske aftale, der sikrer investeringer i infrastrukturen på Djursland. Anne-Mette Winther Christiansen er den, der senest har meldt sig ind i koret. Hatten af for det, thi det godt, at der bliver løftet i flok, når vigtige samfundsproblemer skal løses. Hertil hører åbenbart også kystsikringen på Anholt, hvis jeg forstår Anne-Mette Winther Christiansens læserbrev korrekt, hvor hun skriver: "Vi skal sikre, at kysten forbliver intakt, og at Anholt dermed også forbliver intakt. Anholt har brug for hjælp til dette. Og det mener jeg, at vi er ansvarlige for."

Der er altså ingen tvivl om, at det er et "vi", et fællesskab, der skal løse dette problem, men det er uklart, hvem dette "vi" omfatter. Er det alle folketingsmedlemmerne? Indbyggerne på Djursland eller er det pluralis majestatis for Anne-Mette Winther Christiansen? Det vil jeg gerne have afklaret, så jeg ikke uberettiget kommer til at læne mig tilbage og tro: At nu er Anholts problemer godt på vej til at blive løst, fordi Anne-Mette Winther Christiansen har skrevet, "at vi bør sætte ind med penge fra den pulje, der er øremærket trafik til øer".

Bliver det til noget? Sørger Anne-Mette Winther Christiansen for, at pengene kommer til Anholt, og kysten bliver sikret eller er læserbrevet blot en gratis omgang politiker-snik-snak, der skal fortælle vælgerne i Djurskredsen! , at hun sandelig bekymrer sig om deres dagligdag og gerne sætter handling bag ordene.
Altså: MF, valgt for Venstre i Djurskredsen, Anne-Mette Winther Christiansen har du dækning for dine udsagn på Christiansborg i den forstand, at vi snart ser nogle handlinger, der kan sikre kysten på Anholt?"

Publiceret 23 January 2010 18:50