Syddjurs:

Slutspurt i kommunal frit lejde aktion

Fem borgere med muligt snyd med offentlig støtte på samvittigheden har henvendt sig under Syddjurs Kommunes frit lejde aktion.

Af
Af Martin Schultz

Muligheden for at få frit lejde for socialt bedrageri i Syddjurs Kommune er ved at løbe ud. Fristen udløber 31. januar og derefter vil kommunens indsats mod socialt bedrageri blive skærpet ved at inddrage en række nye IT-systemer i jagten på borgere, som uberettiget modtager offentlige ydelser.
I alt har fem borgere i Syddjurs Kommune siden midten af december meldt sig for sammen med kommunen at checke udbetalinger af offentlig ydelser.
"Det antal henvendelser er jeg godt tilfreds med," siger IT- og Borgerservicechef i Syddjurs Kommune, Henrik Friis.
Udover direkte henvendelser fra borgere har Borgerservice modtaget henvendelser fra 14 borgere, som mener kommunen bør kikke nærmere på navngivne personers forhold.

50-60 personer i kikkerten

IT- og Borgerservicechef Henrik Friis kan kun gætte om, hvad en oprydning i uberettiget modtagelse af offentlige ydelser kan spare den kommunale kasse for.
"Der er lavet beregninger på landsplan, som antyder at Syddjurs Kommune vil kunne høste 2 – 4 mio. kr. ved at få fat i de sociale bedragere i kommunen," siger Henrik Friis. Antallet af sociale bedragere i Syddjurs Kommune anslås ud fra lignende beregninger at ligge på mellem 50-60 personer.
"Dem vi har fået i tale er personer, som indenfor den seneste tid har oplevet ændringer i deres sociale situation. Det gør at forudsætninger for tildeling af offentlig støtte kan ændres."

Samkører forskellige IT-systemer

De mere forhærdede sociale bedragere får kommunen næppe frem i dagens lys ved frit lejde aktionen.
"Derfor gør vi fra næste måned brug af samkøring af forskellige IT-systemer, som ikke tidligere er blevet samkørt. Det kan give os efterretninger, der afslører uregelmæssigheder. Det kan vi bruge til at afsløre borgere, som uberettiget tager imod offentlig støtte," siger Henrik Friis.
Borgere kan uberettiget få udbetalt sociale ydelser på flere områder, men typisk drejer det sig om børnetilskud, underholdsbidrag, boligsikring, kontanthjælp og dagpenge.

Bruger luppen til at finde snydere

Andre kommuner har i den seneste tid gjort opmærksomme på brugen af såkaldte sas-system, som giver sagsbehandlerne en "undringsliste" at gå frem efter.
"Vi har vores eget "data-varehus", hvor vi finder det på hylderne vi skal bruge. Vi bliver dygtigere hele tiden, så nettet bliver mere og mere fintmasket," siger Henrik Friis.
"I kommunen skal hver en 1000 kr. vendes, så derfor bruger vi nu ikke længere bare de store øjne. Nu bruger vi luppen."
Frit lejde aktionen fritager ikke borgere med ondt i samvittigheden fra at refundere uberettiget modtaget støtte. Men Syddjurs Kommune lover at gå samarbejdsvilligt til værks, når en ordning for tilbagebetaling skal skrues sammen.

Publiceret 22 January 2010 14:32