Niels Olsen, Djurs Automation, får varmen fra sin Ispind.

Niels Olsen, Djurs Automation, får varmen fra sin Ispind.

Ispind varmer huse op

En forholdsvis ny opfindelse til opvarmning, Ispinden, er kommet på banen midt i klimadebatten. Niels Olsen, Djurs Automation, har sat sig for at udbrede den i Østjylland.

Af
Af Anette Bonde

Ispinden, hvis egentlige navn er Octopus IS-Hybrid, er et omvendt køleskab, der er effektiv helt ned til 25 minusgrader. Den snupper varmegraderne fra luften og jorden, og sender dem ind i huset.

Så Ispinden og var solgt

Niels Olsen, Djurs Automation i Glesborg, faldt lidt tilfældigt over Ispinden, og han kunne med det samme se en lang række fordele.
"Især på Djursland ser jeg store muligheder for indbyggere i de store landområder, hvor der tit er langt til billig fjernvarme, og slet ingen naturgas."
Niels Olsen stødte på Ispinden i 2009. Det var i forbindelse med at en god ven var projektleder på passiv-huse i Lindballe ved Give. Ét af husene blev varmet op af en Ispind.
"Da jeg så den i funktion, var jeg solgt. Den er enkel i sin konstruktion, og i daglig brug. Få komponenter og en levetid på op til 50 år var det første, der slog mig. Siden fandt jeg ud af, at den er utroligt billig og effektiv sammmenlignet med blandt andet jordvarme. Og så er Ispinden faktisk med til aktivt at modvirke den globale opvarmning, da den netop tager varmen fra luften og omdanner luftfugtigheden til is."
Niels Olsen brugte dernæst en del af sommerferien sammen med importøren for at lære alt om Ispinden, og han er nu forhandler af den i Randers/Århus og Djursland-området.

Tilskud fra 1. marts

Niels Olsen håber, at folk vil være opmærksomme på Ispinden, når de skal til at afsøge markedet for alternativer til deres gamle oliefyr. Regeringen har som bekendt vedtaget en tilskudspakke, der gælder skrotning af gamle, udtjente oliefyr. Fra 1. marts åbnes for muligheden for at søge om tilskud til afløseren for oliefyret.
Niels Olsen oplyser, at der kan opnås 15.000 kroner i tilskud til anskaffelse af en Ispind med anlægspris i størrelsesordenen 75-85.000 kroner komplet monteret. Hvis man vælger at gøre noget af arbejdet selv, for eksempel at støbe fundamentet, bliver det lidt billigere.
Niels Olsen giver fem års garanti på anlægget, mod at han til gengæld kan komme og foretage et serviceeftersyn en gang om året.

Ispinden er en kombination af 60 meter kobberrør i jorden, samt energioptageren "Ispinden", som udvinder energien fra luften. Den har ingen bevægelige dele i udedelen, derved heller ingen støj. Ispinden fås i tre størrelser. Ifølge Niels Olsen egner varmepumpen sig til alle typer af vandbårne centralvarmeanlæg og kan dimensioneres fra det lille sommerhus til det store kontorhus, eller sågar total opvarmning af svinestalde! Anlægget tjener sig typisk hjem efter 8-10 år. Propangas pumpes rundt. På gassens vej rundt gennem Ispinden overføres varmen fra den fugt, der er i luften, til gassen. Luftens fugt sætter sig derfor som rimfrost på Ispinden. Den opvarmede gas sendes igennem en varmeveksler, som så overfører varmen til husets varmesystem. Propangas er naturligt forekommende, og dermed ikke en ¿Drivhusgas¿. Propangas belaster ikke miljøet, og kræver derfor ikke miljøtilladelse. Ispindens COP er på 4,1. Ingen anden luft/vand-varmepumpe er ligeså effektiv, og sammenlignet med jordvarme, vil Ispinden indtage en andenplads. (Ref.: Energistyrelsens positiv-liste for varmepumper) Ispinden drives af el, men for hver brugt kWh får man 4,1 kWh varme til huset. El kan produceres på en fuldstændig CO2-neutral måde, og derved tager man mest muligt hensyn til miljøet. (Eks.: Sol-vind-bølger.) Olie: Når man brænder olie med et energiindhold på 1 kWh, ryger 0,3 kWh op i skorstenen. I den nyligt vedtagne finanslov er der afsat en pulje på kr. 400 mio. til udskiftning af oliefyr til varmepumper. Tilskuddet kan søges fra 1. marts 2010. Tilbud kan indhentes allerede nu. Se mere på www.automation.as

Publiceret 22 January 2010 11:59