Iværksættere og små erhvervsvirksomheder i Syddjurs kan melde sig på banen, når Region Midtdjylland fra sommeren 2010 og to år frem smider 3.5 mio. kr. i projektet

Iværksættere og små erhvervsvirksomheder i Syddjurs kan melde sig på banen, når Region Midtdjylland fra sommeren 2010 og to år frem smider 3.5 mio. kr. i projektet "Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne" . (Arkivfoto)

Regionsrådet støtter iværksættere i Syddjurs

Syddjurs er en af 13 kommuner, som Region Midtdjylland har inviteret til at deltage i et projekt, der skal udvikle virksomheder i landsbyer og yderområder.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Små virksomheder i landkommunerne med under 10 ansatte er målet for det projekt, som Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland netop har afsat penge til.

"Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne" skal give et ekstra tilbud til disse mindre virksomheder, som ligger uden for byområderne. Regionsrådet har afsat 3,5 mio. kroner til at vejlede mindst 1.000 virksomheder. Tilbuddet omfatter vejledning, deltagelse i netværk og hjælp til at søge midler i Landdistriktsprogrammet.Syddjurs er blandt de 13 kommuner som er inviteret til at deltage i projektet.

"I en tid med stigende ledighed, der specielt rammer landdistrikterne, er det vigtigt, at vi igangsætter aktiviteter, der kan modvirke tab af arbejdspladser og være med til at sikre levende lokalsamfund med et stærkt erhvervsliv", siger Bent Hansen, formand for Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland.

"Det er derfor også et mål i projektet, at vi kan identificere spændende virksomhedsprojekter, som vi kan hjælpe til at få støtte fra de midler, som de Lokale Aktions Grupper (LAG) råder over. Tilbagemeldingen fra LAGerne er i hvert fald, at de gerne vil understøtte perspektivrige ideer, der kan styrke landsbyerne," siger Bent Hansen.

1000 virksomheder

Den lokale erhvervsservice skal stå for gennemførelsen af projektet, som blandt andet har som mål at vejlede minimum 1000 virksomheder. Vejledningerne skal afklare virksomhedernes behov og koble dem sammen med eksempelvis tilbuddene i Væksthus Midtjylland eller private konsulenter. Derudover skal projektet identificere og aktivere lokale ressourcepersoner, der kan fungere som mentorer eller deltage i virksomhedsnetværk.

13 kommuner er med

Region Midtjylland inviterer regionens seks yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Norddjurs og Samsø) samt de syv landkommuner (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Viborg, Randers, Syddjurs og Hedensted) til at deltage i projektet. De mange virksomheder som indsatsen retter sig i mod, kan se frem til at projektet gennemføres fra sommeren 2010 til 2012.

Publiceret 21 January 2010 09:22