Bestyrelsesforman i Nationalpark Mols Bjerge, Erling Post, opfordrer interesserede til at deltage i mødet om Nationalparkrådet.

Bestyrelsesforman i Nationalpark Mols Bjerge, Erling Post, opfordrer interesserede til at deltage i mødet om Nationalparkrådet.

Plads til flere i arbejdet med Nationalparken

Offentligt møde om nedsættelse af Nationalparkrådet på Europahøjskolen

Af
Af Martin Schultz

Organisationer, foreninger eller andre grupperinger med interesse for Nationalpark Mols Bjerge får snart mulighed for at bidrage med ideer og løsninger i driften og udviklingen af Nationalparken. Det er der mulighed for at høre mere om på et orienteringsmøde på Europahøjskolen tirsdag 2. februar kl. 19.00.
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge står nemlig foran at skulle udnævne det såkaldte Nationalparkråd, som bliver et rådgivende organ.
Bliver en organisation medlem af Nationalparkrådet, er der mulighed for også at blive medlem af bestyrelsen.
"Blandt Nationalparkrådets medlemmer kan ministeren udpege to til poster i bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge," fortæller formand for Nationalpark Mols Bjerges bestyrelse, Erling Post.

Alle kan indstille kandidater til Nationalparkrådet

Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge udpeger medlemmerne af Nationalparkrådet, som bliver et rådgivende organ i sager af større betydning og om principielle spørgsmål.
Nationalparkrådet kommer til at bestå af omkring 15 medlemmer og de udpeges af bestyrelsen.
På mødet på Europahøjskolen vil der blive orienteret om muligheden for at indstille kandidater til Nationalparkrådet.
"På mødet kan interesserede få at vide, hvad de skal gøre for at komme i betragtning til Nationalparkrådet," fortæller Erling Post.
Både bestyrelsen og Nationalparkrådets medlemmer sidder på fire-årige mandater.

Nationalparkrådet

Bestyrelsens forslag til relevante områder: Naturpleje (vegetation, svampe, læhegn og naturpleje Dyreliv (fiskeri, jægere, ornitologer) Unge (idræt, spejdere, formidling til unge) Forskning/undervisning Erhverv (ikke turisme og landbrug) Kystkultur (sejlskibe) By BLIS Kunst Kirker Landsbyer Landskab/geologi

Publiceret 21 January 2010 15:30