IFM Midtdjurs har sat kursen mod det ny IFM Fritidscenter.

IFM Midtdjurs har sat kursen mod det ny IFM Fritidscenter.

Politikerne skal først ind over IFM Fritidscenter

IF Midtdjurs har planer om at overtage driften af Midtdjurshallen 1. juli 2010, men først skal byrådet godkende udstykning og virksomhedsoverdragelse.

Af
Af Lars Norman Thomsen

Chefkonsulent Frank Reeckmann på kultur- og fritidsområdet i Syddjurs Kommune forventer, at IF Midtdjurs snarest sender en formel byggeansøgning til Team Ejendomme om sambygningen af Midtdjurshallen og IFMs klubhus til det ny IFM Fritidscenter.
"Indtil videre har kommunikationen med IF Midtdjurs foregået på det administrative niveau, og der er ikke politisk taget stilling til hverken udstykning i forbindelse med projektet eller overtagelse af driften af Midtdjurshallen," siger Frank Reeckmann.
De nuværende sagsbehandlingstid af byggeansøgninger i Team Byggeri er 13-14 uger.

Opsplittet budgettet

I forbindelse med halinpektørskiftet i Kolind Hallen og Midtdjurshallen i juni 2009, hvor den daværende chef, Egon Pedersen, gik på pension, ansatte Syddjurs Kommune i samarbejde med det lokale handels- og foreningsliv en ny halinspektør til hver af de to kommunale haller. Netop med henblik på at lade begge overgå til at være selvejenende institutioner i løbet af de nærmeste år.
"Vi har desuden splittet driftsbudgettet op, så begge haller her fra årsskiftet har fået deres eget budget," forklarer Frank Reeckmann.
Det nuværende driftstilskud på små 700.000 kroner til hver hal, kan ifølge Frank Reeckmann være en strømpil for, hvad der bliver kommunens bidrag til driften, når hallerne overgår til at blive selvejende institutioner.
"Det kunne udmærket være det beløb, som kommunen stiller til rådighed det første år, men ellers vil hallerne komme med i en samlet vurdering på lige fod med de øvrige haller i kommunen. Det er naturligvis et politisk spørgsmål at afgøre det," siger Reeckmann.

Politisk velvilje

IF Midtdjurs har siden projektet gik fra tegnebrættet i 2007 til en konkret arbejdsfase været i løbende dialog med Syddjurs Kommune. Politisk har tilkendegivelserne været yderst positive.
Under valgkampen blev IFM Fritidscenter fremhævet, fordi det netop er en by, der selv går i gang med at sparke hul til fremtiden.
"Byernes fremtid og overlevelse afhænger primært af borgerne selv. Kommunen kan understøtte, men ikke vise vejen," var budskabet hele det politiske spektrum rundt.

Selvejende institutioner

En selvejende institution er et foretagende, der er selvstændigt virkende, uden at nogen kan råde over den. En selvejende idrætshal kan organiseres på flere måder: a. Med et repræsentantskab og en bestyrelse, der tegner lokalområdet. b. En bestyrelse med foreningsrepræsentanter, der tegner lokalområdet. c. En foreningsbestyrelse (F.eks. IFM)

Publiceret 14 January 2010 12:57