I Distrikt Auning arbejdes der for tiden på at få en aftale med en lokal leverandør af mad til daginstitutionerne, og der bliver tale om en slags buffet i stedet for deciderede madpakker til hvert barn. Arkivfoto.

I Distrikt Auning arbejdes der for tiden på at få en aftale med en lokal leverandør af mad til daginstitutionerne, og der bliver tale om en slags buffet i stedet for deciderede madpakker til hvert barn. Arkivfoto.

Lokal leverandør af børnehavemad i Auning og Ø. Alling

Forhandlinger med en lokal leverandør af mad til børnehaver i Auning og Ø. Alling er postive og bærer håb om en god løsning.

Af
Af Anette Bonde

Doris Bang, teamleder for Distrikt Auning, der dækker børnehaverne Bette-bo i Øster Alling, Nyvang og Skovvang i Auning og dagplejen i hele området, er langt henne i forhandlingerne med lokale leverandører. Som det ser ud i øjeblikket tror hun på, at der kan findes en løsning, der både borger for kvalitet og fleksibilitet, når det gælder de små poders måltider i løbet af dagen.

Hovedmåltid og mellemmåltider

Med den rådighedssum, der fra regeringshold er lagt ud pr. barn, 20,90 kroner om dagen, tegner det til frisk mad bestående af fire kolde måltider og ét varmt om ugen. Både formiddag og eftermiddag får børnene frugt og brød. Maden leveres om morgenen, og muligheden for udflugter med start om formiddagen er således fortsat til stede ligesom nu, hvor børnene har madpakker med hjemmefra.
Maden skal ikke deles op i små portioner, men leveres i store kasser. Dermed sparer man miljøet for meget emballage, og Doris Bang peger endvidere på, at man også undgår spild på den måde. Ved at maden serveres som en slags buffet, kan den mad, som ét barn ikke er så vild med, sikkert være guf for et andet. Der bliver tale om varieret mad med pålæg, brød, salater med mere.
"Jeg fornemmer, at vi kan få noget godt op at stå", konkluderer Doris Bang.
Det nærede hun en vis skepsis for, lige da regeringens forslag blev lanceret.
"Det vi får, overstiger de forventninger, jeg havde", smiler hun.

Afventer konklusion fra Christiansborg

Nu venter hun spændt på resultatet af den diskussion, der i øjeblikket foregår på Christiansborg og rundt om i landet. Hvis madordningen bliver frivillig, kommer der nemlig en ny situation. I tilfælde af at mange forældre vælger madordningen fra, vil det sandsynligvis spille ind i forhold til pris og kvalitet, og det vil også betyde en større mængde administration.
Doris Bang understreger, at hun har stor forståelse for, at nogle forældre gerne selv vil lave madpakke til deres børn.

I Distrikt Auning har man valgt at få maden leveret udefra, hvor man andre steder vælger at inddrage madlavning i den daglige pædagogik. Man vil hellere bruge tiden til de ugentlige ture til Dyrehaveskoven og til andre projekter, frem for at den er bundet til kokkereren med de små.

Publiceret 14 January 2010 16:48